A szlovák oktatásügyi minisztérium is kulcsfontosságúnak tartja a magyar diákok anyanyelven való oktatását.

A Felvidék ma hírportál információja szerint egyes régiókban, megyékben több a magyar nemzetiségű és magyar iskolát választó diák, mint amennyit az ottani magyar, illetve magyarul is oktató intézmény felvehet. Ilyen helyzet állt elő Kassa megyében is.

A Kassa megyei helyzetre reagált az oktatásügyi minisztérium is, mely a megyékkel együttműködve a hatályos jogszabályok értelmében minden évben meghatározza a diáklétszám felső határát a középiskolák első évfolyamai számára. A minisztérium egy összesített számot határoz meg az egész megyére vonatkozóan és kizárólag a megye hatáskörébe tartozik, hogy a keretszámot saját fenntartású oktatási intézményei között hogyan osztja el.

Filip Mónika államtitkár közleményében kijelentette:
„A közelmúltban Kassa megyével is egyeztettünk a kérdésről. Érdeklődtünk a diákok iskolaválasztási rendszeréről, egyben kértük, hogy a magyar nyelvű középiskolákra vonatkozóan elegendő létszám álljon rendelkezésre a megye által működtetett középiskolákban. Kassa megye biztosított bennünket arról, hogy megoldást találunk a helyzetre.”

A nemzetiségi és az inkluzív oktatásért felelős államtitkár végezetül kifejtette:
„kulcsfontosságú számunkra, hogy minden diák, aki magyar nyelven szeretné folytatni középiskolai tanulmányait, lehetőséget kapjon arra, hogy saját anyanyelvén tanuljon”.

Erről bővebben itt olvashatnak.