A Felvidék.ma portálon, valamint más szlovákiai magyar nyelvű médiumban március 18-án megjelent egy hír, miszerint a jelenleg is zajló szlovákiai népszámlálással kapcsolatosan több állampolgárnak nem világos a „nemzetiség” és az „állampolgárság” fogalmak közti különbség.

Márpedig ez rendkívül fontos kérdés a felvidéki magyarság megmaradása szempontjából. Többen úgy fogalmaznak, hogy négyszázezer fő a lélektani határ, ez alatti létszám komoly demoralizáló tényező lehet a nemzetiségi politikában. A fogalmak tisztázásához kíván segítséget nyújtani, a közelmúltban már a Felvidék.ma hasábjain bemutatott, Szili Katalin és Kalmár Ferenc által jegyzett kiadványt, melynek címe: „ A nemzeti kisebbségvédelem javasolt alapelvei az Európai Unióban”. Az ide vonatkozó részben az alábbiakat írják:

„Az állampolgárság elválhat a nemzeti identitástól, másként fogalmazva az állampolgárság nem szükségszerűen követi a nemzethez tartozást.

Kijelenthető, hogy az EU-n belül az állampolgárság és a nemzeti hovatartozás nem lehetnek ellenségeskedést generáló ellentétes fogalmak, tekintettel a közös érdekekre és értékrendre.

A mindenkori hatalmak elvárták és néhányuk még ma is elvárja, hogy a területükön élő nemzeti közösségek identitása automatikusan kövesse az állampolgárságot. Másként fogalmazva, az állampolgár kötelezően igazodjon, még ha nemzeti kisebbséghez tartozik is, a többségi társadalom önazonosságához. Ebből komoly feszültségek adódtak és adódnak, melyek nem csupán konfliktusforrást jelentenek a többség és kisebbség között, hanem egyben Európa békéjét és stabilitását veszélyeztetik.”

A nemzetiség (nationality) és az állampolgárság (citizenship) fogalmak keverednek egész Európában. Sokszor találkozunk azzal a problémával, mely ezek megkülönböztetésének nehézségeire világít rá. Magyar honfitársainkkal mind Szlovákiában, mind Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában a történelmi folyamatok értették meg e két fogalom különbözőségét, hiszen országaik hűséges állampolgárai azzal együtt, hogy identitásuk magyar.

„E tétel szükségességének pregnáns igazolása a jelenlegi Ukrajnához tartozó Kárpátalja, ahol a határok változása okán egy emberöltő alatt legalább ötször kellett volna identitást váltani, változtatni, tekintettel arra, hogy a határok annyiszor változtak az ott élők feje felett.”

Másképpen fogalmazva: az állampolgárság egy adott állam és az egyén – a polgár – közti kapcsolatot jelenti, a nemzetiség pedig egy adott nyelvi, kulturális, vallási közösséghez való tartozást fejezi ki. A nemzetiség mint közösség az ország többségi nemzetétől eltérő, más nemzethez tartozó közösséget jelent, amely a történelmi folyamatoknak köszönhetően az adott országban él.

Forrás: Felvidék.ma