A globális pénzügyi elit, amelyet deep state-nek, azaz mélyállamnak is neveznek – s amelynek kinyújtott ökle, de nem az egyetlen fontos szereplője Soros György – az informális hatalmát alapvetően a folyamatosan, exponenciálisan növekvő, brutális mértékű pénzügyi forrásainak köszönheti.

Ez a pénzügyi-gazdasági elit hálózatosan terjeszkedik és gyakorol befolyást más – így politikai, kulturális, tudományos stb. – szférákra, s ami a leginkább aggasztó, a nemzetállamokra is. A gigacégek, illetve a globális bankok és pénzintézetek alapvető célja, hogy az országok három legfontosabb alrendszerének, a piacnak, az államnak és a társadalomnak a nemzeti keretek közötti működésmódját átalakítsa, s egy szupranacionális világrend kereteibe ágyazza be, alávetve a globális piac célkitűzéseinek.

Ha ez idáig nem lett volna egyértelmű, akkor segítségünkre volt a 83 éves Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum megalapítója: tavaly, már jócskán a pandémia kellős közepette, májusban meghirdette a Great Reset-et, a Nagy Újrakezdés globális programját, melynek éppen az a lényege, hogy a gigacégek, az államok és a társadalmi szervezetek egy átfogó, nemzetek feletti komplex rendszerét kívánják létrehozni, melyben a gigacégek gyakorlatilag átveszik a kormányok, a nemzetállamok funkcióit és egyfajta világkormányzást hoznak létre. Különösen furcsa és korántsem megnyugtató, hogy Klaus Schwab ezt a programját éppen egy súlyos világválság kellős közepén hirdette meg, utalva arra, hogy a pandémia utáni újrakezdésről szólnak a gondolatai, ráadásul úgy, hogy a tavaly nyáron a témáról szerzőtársával együtt írt könyve már javában „bekalkulálja” a pandémia következményeit. Elképesztő gyors reagálás ez egy, váratlanul és hirtelen a világra szakadt pandémiára, ami számomra roppant cinikus hozzáállásnak tűnik, hogy ennél messzebbre ne kalandozzon a fantáziám.

A Great Reset nem más, mint a szép új világ víziója. Jómagam úgy fogalmaznék, hogy ez az új vízió egyfajta „jóemberkedő” liberalizmus, amelynek során nagy hatalommal és vagyonnal rendelkező Nagyfiúk egyfajta humanizált, angolul úgynevezett woke (felébredt, felvilágosult) kapitalizmust akarnak létrehozni csupa jóakarattal, tele humanizmussal. Csakhogy van egy régi jó magyar mondás, ami tényleg szóról szóra ideillik: a pokolba vezető út is jóakarattal van kikövezve. Valóban, ezek a Nagyfiúk meg akarják szabni nekünk, hogy hogyan éljünk, s bávatag, „boldog”, cselekvés- és ellenállásképtelen, arctalan tömeggé próbálnak tenni bennünket, megfosztva minden hagyományos identitásunktól, mint haza, vallás, család, lokalitás, civil közösségek, múlt, történelem.

Ha a globális elit elérné a célját, akkor az a bolsevizmus és a nácizmus után ez a harmadik modern diktatúra lenne az elmúlt másfél évszázadban. Ha fogalmat kellene adni ennek az új diktatúrának, én leginkább kommunista liberalizmusnak nevezném.

Még egyszer hangsúlyozzuk: ezek a globalista nagyfiúk nagy szándékkal meg akarják mondani nekünk, hogy hogyan éljünk a következő évszázadokban.
Nos, éppen ezt ne engedjük meg nekik. Mert mi pontosan tudjuk, hogyan szeretnénk élni.

Teljes íráx: A globális elit új diktatúrája