Vallásgyalázó közterületi plakát jelent meg a IX. kerületi Ferenc téren. Azt már korábban bejelentették a Baranyi Krisztina által vezetett Ferencvárosban, hogy szobrot állítanak az amerikai Black Lives Matter elnevezésű, fehér-ellenes, rasszista mozgalomnak. 

Úgy tűnik azonban, nem ez az egyetlen provokatív elgondolásuk. Ugyanis a szintén a Ferenc téren látható poszteren Jézus Krisztus kereszthalálát gúnyolják ki. Különösen felháborító ez Húsvét közeledtével.

Az „alkotás” a Szent Lándzsa történetére utal. A lándzsáról egyedül János evangéliumában esik szó, Máté, Márk és Lukács nem tesz említést róla. A történet szerint a rómaiak arra készültek, hogy eltörik Jézus lábát. A crurifragium bevett szokás volt akkoriban, és a kereszthalál meggyorsítására szolgált. Ám mire a kereszthez értek, hogy eltörjék a lábát, Jézus már meghalt. Hogy megbizonyosodjanak erről, egy római centurio, akit Longinusnak neveztek és aki Poncius Pilátus proconsul hivatalos képviselőjeként volt jelen, oldalba szúrta lándzsájával.

„Hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jőve ki abból.”
– János evangéliuma 19:31 – 37.

A jelenséget Órigenész, keresztény tudós, csodának tartotta. A katolikus vallás szerint a vér és a víz jelképezi a keresztséget és az eucharisztiát, avagy úrvacsorát. A készítők a kiömlő vért és vizet alakították át szivárványszínűre, amely a nemzetközi LMBTQ-lobbi zászlajának színe, s teljes mértékben összeegyeztethetetlen a kereszténységgel.

Fotó: magyarjelen.hu

Fotó: magyarjelen.hu

Forrás: magyarjelen.hu