A pozsonyi közlekedési tárca a múlt év végén nyilvánosságra hozta, majd a kormány elfogadta Szlovákia közútépítési tervét, sürgősségi és fontossági sorrendbe iktatva a megépítésre váró útszakaszokat.

Furcsa módon, az építési elsőbbséget meghatározó pontok éppen ott nem találkoznak, ahol több magyar él. Gellétől Losoncig illetve Losonctól Kassáig csak apró és egymással nem összefüggő szakaszok felújítására kerülne sor, nem beszélve arról, hogy a szoroskői alagút benn sincs a kormányprogramban.

A Komáromot elkerülő utat is hátrasorolták a 83. helyre, Vágsellye és Érsekújvár elkerülője, valamint az izsai körforgalom sem nem szerepel a listán, noha ezekre is nagy szüksége lenne a környéken lakóknak, közöttük
sok magyarnak.

Mindezt Farkas István, az MKP szakmai alelnöke írta meg a Felvidek.ma honlapnak, hozzáfűzve, hogy a közlekedési infrastruktúrafejlesztés szempontjából a Pozsony–Nyitra–Kassa vonaltól délre eső terület mintha nem is létezne. Mert a lista 30. sorában szereplő útszakaszt is majd 10 év múlva kezdik el építeni, a többit pedig jóval később. Márpedig a magyarok által nagyobb számban lakott Dél-Szlovákiában már teljes gazdasági ágazatok szüntettek meg, az általa kialakult űrbe semmilyen ipart nem telepítettek, nagyítóval kell keresni az ipari parkokat (ellentétben az északi és a középső régiókkal).

A környezetkímélő déli vasutakról és vízi utakról (dunai kikötők) inkább ne is szóljunk, hiszen még siralmasabb állapotban vannak – fogalmaz a szerző.  Hogy meddig lehet ez így? – kérdezi a szerző– majd válaszol is rá: “Akárhonnan nézzük, amíg nem lesz magyar párt a törvényhozásban (még inkább a kormányban), addig sorra bukjuk majd el a jövőbeni lehetőségeinket, régióink, szülőföldünk fejlesztését, s ezzel együtt a jövőnket.”