A rózsafüzér imádkozásának ereje nem csak a törökök ellen vívott harcok idején volt igen jól látható, kimutatható, hanem napjainkban is konkrétan megtapasztalható.

„Speciális helyzetekben történő imádkozásával kapcsolatban szeretnénk bemutatni néhány példát Reverend Albert J.M. Shamon: „A rózsafüzér ereje” című könyve alapján.

A II. világháború végén a katolikus Ausztria szovjet uralom alá került. Az osztrákok szerették volna, ha a szovjetek kivonulnak Ausztriából. De mit tud tenni Ausztria, 7 millió ember a 220 millióval szemben? Akkor egy papnak, Petrus ferences atyának eszé-be jutott Ausztria „Don John”-ja. Don John 31 arányú számbeli fölénnyel szemben vezette Lepantónál a keresztények hajóhadát, és a rózsafüzér erejével győzte le a túlerőt. Tehát Petrus atya rózsafüzér hadjáratra hívta Ausztria népét a szovjetekkel szemben. Egy tizedet kért ,Ausztria lakosságának egytizedét, 700.000 embert, hogy tegyenek ígéretet a rózsafüzér napi imádkozására arra a szándékra, hogy a szovjet csapatok hagyják el országukat.Hét éve imádkozták már az osztrákok a rózsafüzért. És hét év után, 1955. május 13-án, a fatimai jelenés évfordulóján az orosz csapatok elhagyták Ausztriát.

Katonai elemzők és történészek egyaránt nem tudják megmagyarázni ezt az eseményt. Therese Neumann látnok egyértelmű meggyőződéssel állította, hogy az osztrák nép imájára, a napi rózsafüzérre válaszolva az Isten ajándéka volt ez a szabadság! (Másfél évre rá Magyarországon 25.000 ember véráldozata nem volt elegendő, hogy a szovjet csapatokat távozásra bírja.)

1962-ben Brazíliában Dona Amelia Bastos megalapította a „nők hadjárata a demokráciáért” szervezetet, mely az imával kívánta elérni az emberek békéjét, szabadságát. Belo Horizonte-ban 20.000 nő mondta hangosan a rózsafüzért egy baloldali találkozó színhelyén, mellyel elérték, hogy hamarabb befejezték azt. 1964-ben Sao Paulo-ban 600.000 nő imádkozta a rózsafüzért az egyik legnagyobb tüntetésen Brazília történelmében, meghúzva a lélekharangot a kommunista forradalom felett!

Sz.F.M.