Külön vizsgálói csoportot hozott létre a Gazdasági Versenyhivatal a drasztikus építőipari alapanyag-áremelkedés okainak feltárására. Ez kiemelten elemzi a kartellgyanús tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat és piaci jelzéseket – áll a GVH közleményében.

Az építőipari szektorban tapasztalható áremelkedés számos lehetséges okra visszavezethető. Az építőipari nyersanyag árakra növelő hatással vannak többek között az akadozó nemzetközi ellátási láncok, kereskedelempolitikai intézkedések, vámok, külföldi kitettség, kapacitáshiányok és a világjárvány okozta szállítási zavarok. Piacgazdasági körülmények között az árat, mindezen tényezők mellett, a kereslet és kínálat együtthatása formálja.

A magyar versenyhatóság az elmúlt egy évben lefolytatott előzetes vizsgálatai alapján feltárta, hogy egyes építőipari alapanyagok és termékek esetében olyan oligopol piacok is kialakultak, ahol a termelők (eladók)  kis számban vannak jelen, nagy piaci erővel rendelkeznek és könnyen megtehetik, hogy az áraikat a versenyzői piacra jellemző árszintnél magasabban állapítják meg. A Gazdasági Versenyhivatal már 2020. októberében eljárást indított a hazai cementpiac három legjelentősebb szereplőjével szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt mely eljárás jelenleg is zajlik.

A vizsgálói csoport elemzése szerint elérkezett az idő egy nemzeti stratégia megalkotására a fontos bányászati nyersanyagok kitermelésével és hasznosításával kapcsolatban. Versenyhatósági hatáskörbe tartozik, ha egy adott ágazatban független piaci szereplők összehangolják piaci magatartásukat és kartellbe tömörülve – a fogyasztókat megkárosítva – emelik az árakat azon árszint fölé, amely rendes versenyhelyzetben kialakulna. A versenyellenes magatartások általában titokban zajlanak, ezért ezekről a versenyhatóság elsősorban piaci jelzésekből (informátor, kartell chat, panasz, bejelentés) vagy az együttműködés formáit (engedékenység) választó vállalkozásoktól szerez tudomást.

Ne lepődjön meg senki, ha szükség esetén újabb versenyfelügyeleti eljárások indulnak! A panaszosok és bejelentők anonimitását törvény garantálja, az együttműködés különböző formái pedig jelentősen csökkenthetik az esetleges szankciók súlyát.” – hívta fel a figyelmet Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.