Előszó: amikor azt feltételezzük, hogy Karácsony a dugódj bevezetésére hajt, ezért teszi tönkre Budapest közlekedését, akkor tulajdonképpen olyan rendesek vagyunk vele, mint apa a hülye fiával.

Ha ugyanis nem ezt feltételeznénk róla, akkor azt kellene gondolnunk, hogy nem csupán tehetségtelen amatőr, de a városvezetéshez sincs semmi érzéke és csak (feltéve de meg nem engedve) Gyurcsány (pénz)emlőin lóg, amíg le nem ejtik onnan. Ezek után nézzük, mit is írt a Magyar Hírlap.

A Századvég utánajárt annak, hogy a budapestiek hogyan vélekednek Karácsony Gergely közlekedéssel összefüggő városvezetői teljesítményéről.
Kudarcos a Fővárosi Önkormányzat küzdelme a forgalmi dugók ellen

Ahogy a Századvég elemzése rámutatott, a fővárosi megkérdezettek több mint háromnegyede aggasztónak ítéli a forgalmi dugókat (82 százalék), illetve – ezzel összefüggésben – a légszennyezettséget (80 százalék) Budapesten. E két probléma nyugtalanítja leginkább a fővárosi lakosokat.

Érdekesség, hogy ezzel szemben a kerékpárosok közlekedési lehetőségeivel kapcsolatban a budapestiek 61 százaléka nem fogalmazott meg negatív kritikát. Világosan látható tehát, hogy a főpolgármester törekvései a kerékpáros közlekedés bővítésére a nagy forgalmú főutakon nem találkoznak a fővárosiak igényeivel, a helyi polgárok az autós és kerékpáros utazás átgondolt javításában érdekeltek és nem az egyes közlekedő csoportok egymással való szembefordításában.

Ezt a képet erősíti, hogy a Századvég kutatása szerint a budapesti válaszadók több mint kétharmada (68 százaléka) elégedetlen a miniszterelnöki ambíciókat dédelgető Karácsony Gergely munkájával a forgalmi dugók elleni küzdelem tekintetében, míg a 26 százalékuk pozitívan értékeli a főpolgármester teljesítményét ezen a területen.

Elutasítottság övezi az autósávok terhére létesített kerékpárutakat is. Vitathatatlan, hogy a kerékpáros közlekedés bizonyos esetekben megfelelő alternatívája lehet az egyéb közlekedési módoknak, így szerves részét képezi a fővárosiak életének. Ki kell hangsúlyozni azonban, hogy egy nagyváros közlekedésének megszervezése rendkívül összetett, több szempont egyidejű mérlegelését, összehangolását megkívánó feladat. Ebből fakadóan az egyfókuszú – politikai okokból valamely utazási formát egyoldalúan előnyben részesítő – közlekedésszervezés elkerülhetetlenül maga után vonja jelentősebb forgalmi fennakadások létrejöttét.

Megállapítható, hogy a megkérdezettek több mint fele (56 százaléka) nem ért egyet azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat baloldali vezetése nagy forgalmú utakon, a gépkocsival közlekedők rovására kerékpárutakat alakított ki.
Ezen felül a budapesti válaszadók 61 százaléka kifogásolja, hogy a Lánchíd budai hídfőjénél, a Clark Ádám téri körforgalom virágágyását leaszfaltozták, és helyette kerékpárutat létesítettek. Ezekből a számokból is látszik, hogy a fővárosiak többsége nem támogatja a kerékpárosok és autósok politikai célú szembefordítását, és a „zöld” kampányígéretek látványos megszegését.

Utószó: kedves nem kormánypárti autósok! Ugye Ti nem erre szavaztatok?