Van, amikor természetes és stílusos a komoly szó használata. Jókai Az arany emberben így vázolja néhány vonással Timéa alakját: „Igaz, hogy még gyermek, alig több tizenhárom évesnél; de magas, nyúlánk alak és komoly, szoborszerű arc, tökéletes antik vonásokkal, mintha anyja a milói Venus arcán feledte volna szemeit valaha.” Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényében az egyik főhős meghatározó tulajdonsága ez a jelző: „…prüszköltek, nevettek, szaladtak, s ebben a percben ez oly nagy boldogság volt, hogy még azt a nagy igazságtalanságot is elfelejtették, amire Boka, maga Boka, a csöndes és komoly Boka is azt mondta, hogy hallatlan”. József Attila versében arra int: „jó szóval oktasd, játszani is engedd / szép, komoly fiadat!”

E művekben a szó az eredeti értelmében szerepel: Timéa arca vidámságra nem hajló, töprengő. Boka természeténél, érettségénél fogva felelőssége tudatában megfontoltan viselkedő személy, aki egyszersmind higgadt, tisztességes, rendes, jóravaló, szolid stb. Ez utóbbi jelentései lehetnek a komoly melléknévnek a citált versben is.

Ám – ettől az értelemtől olykor messze elkalandozva – özönvízként ömlik a médiából ez a lexéma. Feleslegesen és tartalmát vesztett, üres divatszóként, a szövegkörnyezetbe sokkal jobban illő kifejezés helyett is: „Mi hiszünk a komoly kapcsolatok erejében”; „komoly bírói hiba sújtotta” a csapatot a rangadón; „komoly széllökések jönnek”. A sajtó rég elcsépelte ugyan ezt a nyelvhasználat-szürkítő kifejezést, számos társával együtt évtizedek óta makacsul jelen van írásban, beszédben. Helyettesíthetjük pedig a kontextusba inkább való – rokon értelmű – szavak egész sorának valamelyikével! A citáltakat korrigálva: higgyünk a tartós kapcsolatok erejében; súlyos hiba, szarvashiba; erőteljes, viharos, heves széllökések.

Mosolyfakasztó a média „kozmikus komolysága”: „Komoly napvihar érte el a Földet…” Egyébként is gyakori ez a melléknév a természetről szóló beszámolókban, időjárás-jelentésekben: „Komoly károkat okoz a puszpángilonca” [puszpángmoly]; „komoly zuhé jöhet”; „komoly lehűlés továbbra sem lesz”. Szabatosan: hatalmas, óriási, pusztító erejű, irdatlan, fergeteges napvihar; pusztító, tetemes, jókora károkat okoz a növények leveleiben; kiadós, az egész országra kiterjedő (országos) zuhé; jelentős, erős lehűlés.

Találkozunk vele az egészségügyi közleményekben: „A kezeletlen visszér komoly szövődményeket okozhat”; „Komoly következményei lehetnek a fel nem ismert lisztérzékenységnek”. Tartalmas szóval: súlyos, végzetes szövődmény, következmény; kritikus állapotot idézhetnek elő. „Komoly bizonyítékot találtak arra, hogy az elégtelen D-vitamin-ellátás szerepet játszhat a krónikus szívbetegségek kifejlődésében”: meggyőző, perdöntő. „Számos érdekes, bonyolult problémával találkozhat a családorvos a praxisában, s azok megoldásában komoly szerepet is vállalhat”: lényeges, meghatározó, nélkülözhetetlen, létfontosságú szerepet.

A közúti ütközésekről, sportbalesetekről hírt adó krónikákban is mindennapos: „A görcsök, merevedések az izmokban komoly teljesítménycsökkenést okozhatnak”; „az információk szerint nem komoly a sérülése” a kézilabdázónak. Pontosabban: jókora, szignifikáns, számottevő teljesítménycsökkenés; nem súlyos a sérülése.

Sűrűn előfordul a kultúra, a technika újdonságait taglaló médiafelületeken: „A tanulmánykötetben legalább három komoly írás foglalkozik” egyik kortárs írónk könyveivel. Jobb ez: három elmélyült, színvonalas, gondolatgazdag, igényes írás elemzi a könyveket (nem pedig foglalkozik azokkal). A zsűri számára „komoly teljesítmény volt a 435 dal végighallgatása és értékelése”: elismerésre méltó, nem mindennapi teljesítmény. „Egy nagyon komoly ok, amiért érdemes elsajátítani az angol nyelvet…”: nyomós ok. „Komoly bélyeggyűjtemény”: értékes, figyelemre méltó, hiánytalan. A tudós „igen komoly életművet mondhat a magáénak”: magas színvonalú, kimagasló, maradandó értékű. „Komoly töriversenyben lehetsz Te az ász”: rangos verseny. „A műalkotások komoly hatással vannak a lelkünkre”: elementáris, óriási, emberségnövesztő hatás. „Egy igazán komoly alkotás Kínából!” Ez a tizenkét méter hosszú fatönkből kifaragott, Guinness-rekorder mű igényes, kiemelkedő, nívós, alapos, egyedülálló, hatalmas alkotás.

Komoly előrelépést ígér” egy új kísérleti motor az operációs rendszerben: ugrásszerű, minőségi fejlődést, nagymértékű előrelépést ígér. (S pl. a „komoly gondokat okoz a tintapatron-hamisítás”, illetve „a motorok hűtése komoly fejtörést okoz” közlésekben el is hagyható ez a szó.)

Telis-tele vannak vele a politikáról informáló médiahasábok: „Komoly optimizmus tört ki a piacokon”; a helység „komoly tartalommal kívánja megtölteni a testvérvárosi szerződéseit”. A komoly optimizmus tört ki képzavara helyett ezt írhatjuk: biztató derűlátást tapasztalhattunk. A tartalom pedig lehet gazdag, sokrétű, színes.

Gyakoriak a konkrét számokat – a címadásban, a szöveg bevezetésében – homályban hagyó szófűzések is: „Komoly profitot termelt” az egyik külföldi focicsapat; „Újabb komoly elbocsátás” egy cég életében. Ilyenkor érdemes közölni pl. a profit mértékét, amint a „komoly zenei tapasztalat áll mögöttük” közlésben precíz megjelölés (a gyakorlatban telt időtől függően) pl. a két évtizedes tapasztalat.

E kifogásolt szóáradat okán a komoly komolytalanná válhat (vált)… Pedig elkerülhető ez. Mert láthattuk: „komoly” (pontosabban: jókora, hatalmas, tekintélyes) szinonimakészlet áll rendelkezésre e monoton, az unásig ismételgetett kifejezés váltására…

Szerző: Arany Lajos