Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész a Magyar Unitárius Egyház új püspöke!

Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt, közügyigazgatót választotta a következő hat évre püspökké szombaton a Magyar Unitárius Egyház (MUE) élére a két helyszínen – Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban, illetve Budapesten, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomában – egyidejűleg ülésező tisztújító zsinat.

Az ülések résztvevői között távközléses kapcsolat biztosította az együttes tanácskozás feltételeit. Az unitarius.org honlapon olvasható életrajza szerint Kovács István 1959-ben született Kőhalomban, 1978-ban Sepsiszentgyörgyön érettségizett. A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán végzett tanulmányai befejeztével Marosvásárhelyen, Sepsiszentkirályon, Sepsiszentgyörgyön teljesített lelkészi szolgálatot, 1990-1993 között az újraalakult Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet első elnöke, 1998-tól az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének elnöke volt. Közben önkormányzati tanácsosként is dolgozott, szerepet vállalt a Székely Nemzeti Tanács megyei és a Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetőségében is.

Kovács István egyetlen jelöltként pályázott a püspöki tisztségre, amelyet 2008 óta Bálint Benczédi Ferenc töltött be. Az ő püspöki szolgálata idején valósult meg a trianoni határok által megosztott erdélyi és magyarországi unitáriusok újraegyesülése a Magyar Unitárius Egyház keretében.

Az unitárius egyházat az 1520 körül Kolozsváron született Dávid Ferenc erdélyi reformátor alapította. Az unitárius vallás egyetlen isteni személyt ismer el, az unitárius templomok bejáratánál gyakorta olvasható az „egy az Isten” felirat. Az erdélyi országgyűlés 1568-ban hozott vallásügyi határozata

a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz való jogot.

Ez az egyetlen erdélyi alapítású magyar történelmi egyház állami elismeréséhez vezetett. A Magyar Unitárius Egyházat a trianoni határok osztották fel magyarországi és erdélyi egyházra, amelyek 2012 júniusában döntöttek újraegyesülésükről.

Forrás és teljes cikk: kronikaonline.ro