Július utolsó péntekén, 30-án immár a megszokott hagyomány szerint rendezték meg a nyitrai Szent László-emlékmisét a lovagkirály tiszteletére felszentelt piarista templomban.

Az apostoli lovagkirályunk halálának 926. évfordulója alkalmából rendezett felemelő egyházi esemény meghívójában szerepelt a következő mondat: „az Eucharisztikus Kongresszus kapcsán magyar nemzetünk hitbeli, lelki és erkölcsi megújulásáért és a magyar családokért“ is imádkoznak Nyitrán.

Az emlékmise fővédnöke ft. Gyurcsó Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar vikáriusa, főcelebránsa őexc. dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát volt.

Az ünnepi bevonulás élén a feszületet vitte a ministráns, majd a Szent György Lovagrend tagjai, a papság és a főapát következett. Közben Stubendek István kántor vezényletével csendült fel a 293-as, Isten hazánkért kezdetű ének, melynek 2. versszaka megidézi lovagkirályunkat: „László királynak vitéz lovagságát/ ó, ha csak ezt látnád“. Az énekeket Józsa Mónika karnagy, nyitrai egyetemi tanár vezette.

őexc. dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát/illusztráció

őexc. dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát/illusztráció

Az ünnepi bevonulás elején dr. Zeman István köszöntötte Asztrik nyugalmazott főapát urat, akinek a szép számban megjelent hívek nevében megköszönte, hogy vállalta a felkérést és elzarándokolt ebben a nagy hőségben, nem kis távolságot megtéve.

Asztrik atya örömmel jött Pannonhalmáról Nyitrára, ahol Asztrik püspöknek, akinek a nevét viseli, vannak leszármazottai. Ahogy elhangzott, míg Pannonhalma 1055-ből van elsőként az alapítólevélben említve, Nyitra 116 évvel, szóval bő egy évszázaddal korábbi keltezésű.

Az ünnepi mise vége előtt dr. Tóthpál Tamás tanár, lovag szólt a zarándokokhoz, nagy tisztelettel köszöntve volt tanárát, Asztrik főapát urat, akit örömmel hozott autóval Pannonhalmáról Nyitrára. Felhívta a megjelentek figyelmét a magyar szentek ereklyéire, melyek előtt főhajtással lehetett tisztelegni az ünnepi áldás, himnuszok és a kivonulás után.

Forrás: Az Esterházy-kápolnábanFelvidek.ma/Zilizi Kristóf/

Az Esterházy-kápolnában/Felvidek.ma/Zilizi Kristóf/

A mise után a zarándokok egy része ellátogatott a gyönyörű, festői környezetben található alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontba. A sírnál ifj. Csámpai Ottó szólt a megjelentekhez, s fogadta a zarándokokat, köztük Asztrik főapát urat, aki a végén imát mondott Esterházy János boldoggá avatásáért.

Forrás: felvidek.ma

Kiemelt kép: Zelizi Kristóf