Szijjártó Péter külügyminiszterünk hazaszeretete, kiemelkedő műveltsége, angoltudása lenyűgöző volt, amikor partvonalra szorította a BBC ravasz és álnok kérdéseket feltevő riporterét! – írja Csizmadia László Magyar Hírlapban megjelent véleménycikkében.

Amikor Európa jövőjéről vitatkozunk, ne feledjük, hogy a kontinens polgárainak nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is saját sorsukról dönteni. A szubszidiaritás olyan tényező, ami nélkül a demokrácia fogalma és gyakorlása elképzelhetetlen.

Forrás: youtube

Forrás: youtube

Az emberek megkerülhetetlenek és mindenkor prioritást élveznek. Európa nemzeteinek sokszínűsége, hagyományainak megőrzése maga a keresztény civilizáció. A nemzetek közös döntései meghatározzák az Európai Unió által nyújtott előnyöket. A tagországok megőrzött függetlensége, önállósága jelenti az állandó ellenőrzést az EU közösségi munkájával megbízottak felett.

Tudjuk, hogy az éjjeli őrök sem lehetnek felügyelet nélkül. Az EU intézkedéseihez szükséges minden tagállam egyetértésének megszerzése. Ez nem könnyű dolog, de hosszú távon, gazdasági és politikai szempontok szerint is jövedelmező.

Az egyeztetés hiánya az uniós polgárok és az uniós intézmények között láthatóan mélyíti a szakadékot. Az okok világosan érzékelhetők, mert a népfelség joga egyre többször sérül. A brüsszeli elit olyan intézkedéseket vindikál magának, amelyekre az alapszerződés nem ad módot.

Szabályszerű politikai harc bontakozott ki az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament között. Lényege az alapszerződéstől eltérés lehetőségének megszerzése, illetve az eredetiség megőrzése.

Az egyenrangú államok alapszerződésben meghatározott, jogállamiságát érintő törvényi biztosítékát támadja az Európai Parlament. Az EU intézményi rendszerének alapvető sarokpontja kerülhet megbontásra, ha a 27 tagállam legitim államfőinek, illetve miniszterelnökeinek egyhangú döntéseinek kötelezettsége elvonhatóvá válik.

A tagországok országgyűlési választásai során más-más ideológiai primátust képviselő párt/pártszövetség nyeri el a kormányzás lehetőségét, ezzel a választópolgárok bizalmát.

Ugyanakkor a különböző, erősödő vagy gyengülő pártideológiai szempontok összeadódva az Európai Parlamentben lehetőséget adnak az egyenrangúság félretolására, és olyan ideológiai képviseletre, amely ellenérdekű lehet a helyi demokráciával.

Láthatjuk ezt a mai Európai Parlament törekvéseiben, mikor is igyekszik feje tetejére állítani az intézményi rendszer hierarchiáját és ezzel eredeti célját. Párhuzamosan érvényesülnek a nagyhatalmi ambíciók, így sürgősen tisztázni kell az egyenrangúság megtartásának garanciáit.

Forrás. infostart.hu/illusztáció

Forrás. infostart.hu/illusztáció

Ha megszűnik az ET elsődlegessége, ezen belül az egyes országok vétójoga, vége az egyenrangúságnak. Politikai és pénzügyi lobbik veszik át az irányítást, függetlenednek az államok népeinek demokratikus akaratától. A tét óriási. Meghatározza a jelenben és a jövőben élő polgárok sorsát. A kérdés az, hogy egy újkori birodalom madzagon rángatható tagjaivá leszünk, vagy nemzeteink alapvető függetlenségét és jogállamiságát megtartva a teljes európai uniós közösség közös érdekei mentén munkálkodhatunk.

Az Európai Unióban jelenleg többségben lévő szocliberális erők összefonódtak a néppártinak nevezett, a nyílt társadalom eszméit magukévá tevőkkel. Egy követ fújnak. Az európai egyesült államok létrehozására aspirálnak. Ez az őslakosság ellen irányul, mert ha győz a nyílt társadalom ideológiája, és ha nem áll meg az illegális honfoglalók attakja, kialakulnak a párhuzamos társadalmak. Erőszakos hittérítők terrorjával véget vetnek az európai civilizációnak. Az új erők előtt nem gesztusként kell majd leszármazottainknak letérdelni, hanem kényszerből.

Európa jövője még a kezünkben van. Megüzenhetjük, hogy egyféle demokrácia van, és ez a népfelség elve alapján működik, tükrözi a szabad akaratot.

A nyugati államok, mint hatalmi pozíció­ból gyarmatosítók ideje lejárt. Népeiknek tudnia kell, hogy hazájukat kívánja gyarmatosítani az a pénzügyi hatalom, amely a nyílt társadalom maszlagával ötvözve a szabadság helyett a szabadosság ígéretével próbálja őket pórázon vezetni. Ez a main­stream hamis kártyákkal operál. Tagadja a népszavazás intézményét az illegális bevándorlásról, a genderelméletről és az emberek más sorskérdéseiről. Európának többször meggyűlt a baja a bolsevik, náci és fasiszta birodalmi törekvésekkel. Történelmi leckeként tanítani kell a szovjet birodalom Kelet-közép-Európa népeivel kapcsolatos totális diktatúrájának következményeit.

Mi tehát a teendő – nem a lenini értelemben?

A jogállamiság és a demokrácia szabályainak megtartása mellett a szabad országgyűlési választások erejével érvényesíteni a választópolgárok többségének akaratát.

Reflektorfénybe állítani a hazáért dolgozó munkás és értelmiségi polgárok eredményeit.

Górcső alá helyezni a hataloméhes, megélhetési politikusok hazaáruló megnyilvánulásait. Ez utóbbira jó példa a főpolgármester és a külügyminiszter habitusának összehasonlítása, a haza és gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilatkozataikra reagálva.

Karácsony szerint a népszavazás „néphülyítés”. Azt, hogy a pandémia idején a közgyűlés összehívása nélkül teljesítette Gyurcsány utasításait, az persze nem.

Az sem, hogy megválasztása előtt fűt-fát ígért – méhlegelőt kaptunk, és ebből időarányosan alig 20% felett teljesített – az szerinte megbocsátható. A budapesti közlekedési káosz igazi „mekkmestermű”. Bicikliútjai keresztül-kasul szelik a várost. Brüsszeli feljelentéseit sem fogjuk elfelejteni.

Ezzel szemben Szijjártó Péter külügyminiszterünk hazaszeretete, kiemelkedő műveltsége, angoltudása lenyűgöző volt, amikor partvonalra szorította a BBC ravasz és álnok kérdéseket feltevő riporterét. Nem tévedünk abban, hogy példaképe lehet a magyar fiataloknak. Az interjú eredményét bizonyítja, hogy a BBC megszüntette annak elérhetőségét. Valahogy így kell dolgozni a nép jóvoltából státuszba került polgárnak, aki elnyerte az emberek bizalmát, de tudja, hogy azt meg is kell tartani.

Egyik szellemi honvédőnk írja: „a gesztenyét nekünk kell kikaparni”. Senki sem várhat arra, hogy mások tegyék ezt helyettünk. „Ha a békát fazékba rakják és a vizet lassan melegítik föl, a béka nem ugrik ki belőle, hanem lassan megfő”. Mi, magyarok nem leszünk békák. Komolyan vesszük a nemzeti konzultációt, nemzetek közöttivé tesszük a békemenetet, a miniszterelnök meghívására a népszavazáson mindannyiunknak ott kell lennünk!

Forrás: magyarhirlap.hu

Kiemelt kép: 2022plusz

 

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)