Ünnepi szentmisén iktatták be a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Plébánia új főesperesét Kovács Gergely érsek jelenlétében, a hívek körében tette le az esküt, Dávid György a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Plébánia új főesperese, aki áthelyezését megelőzően a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templom plébánosa volt.

Dávid György főesperes balról, a kép illusztráció/magyarkurir.hu

Dávid György főesperes balról, és Kovács Gergely érsek Kézdivásárhelyen./A kép illusztráció/magyarkurir.hu

A vasárnapi, beiktató ünnepi szentmisét megelőzően Len Emil Balázs, Gyergyószentmiklós alpolgármestere egyháztanácsosként köszöntötte az új főesperest. „Örömünnep ez ma a közösségünk körében, mert nem maradtunk pásztor nélkül. Köszönetet mondok az érsek atyának, hogy gondoskodik közösségünkről. Hálát adunk a jó Istennek, hogy nem szakad meg közösségünk életében a folytonosság, van aki továbbvigye az eddigi munkát. Szeretettel, nyitottsággal fogadjuk be új vezetőnket, elöljárókat. Olyan ez a mai nap, mind egy szövetségkötés megerősítése – fogalmazott köszöntő beszédében az egyháztanácsos. A szentmisén tette le az ünnepi esküt Dávid György főesperes, és őt követően az egyháztanács tagjai is fogadalmat tettek, hogy tudásuk és hitük legjavával a közösség javát és Istent fogják szolgálni.

Kovács Gergely érsek a vasárnapi szentmisén felolvasott evangélium kapcsán arra kérte a gyergyószentmiklósi híveket: imádkozzanak azért, hogy Isten  erősítse meg hitüket, táplálja őket az Élet kenyerével.  A szentmise végén Dávid György immár a Szent Miklós Plébánia új főespereseként, a szintén újonnan Gyergyószentmiklósra kihelyezett Fülöp Zsombor segédlelkész és György Balázs paptársa nevében, a hálaadás szavaival megköszönte Kovács Gergely érsek jelenlétét és támogatását.  Az új főesperes szólt áthelyezése híre hallatán megtapasztalt érzéseiről is. „Az imádság és a gondviselés, a családtól, barátoktól jövő bátorító szavak segítettek abban, hogy igent mondjak”. Hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa csíksomlyói beszédének egy részlete adta a motivációt és az alapot döntéséhez.

Zarándokolni, nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton, kérve az úton a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében – fogalmazott az új esperes.

Dávid György kérte az egyháztanács tagjainak, a hívek és a világi elöljárók támogatását, hogy együtt munkálkodva közösen tudják építeni Isten országát.

Forrás és kép: szekelyhon.ro