Érdekes, hogy miközben Európa jövőjéről kellene konstruktív és építő párbeszédet folytatni, pont az uniós intézmények azok, melyek konfliktusai miatt ma kilátástalannak tűnik az EU jövője…

Az Európai Parlament folyamatos dominanciaharca a Bizottsággal nemcsak politikailag káros, de aláássa az emberek uniós intézményekbe vetett bizalmát is.

A folyamatos versengés és zsarolás most odáig fajult, hogy az EP keresetet nyújtana be a Bizottsággal szemben az EU Bíróságán. A vágy vezérelt és ideológiákkal átitatott “jogi” vitában az Európai Parlament kissé megfeledkezett a hatalmi ágak szétválasztásáról és a hatáskörök megoszlásáról, melyeknek uniós szinten is működniük kellene.

Az EP azért fenyegeti és azért citálná Bíróság elé a Bizottságot, mert az a decemberben lefektetett megállapodás szerint nem alkalmazza a jogállamisági zsarolóeszközt Magyarországgal és Lengyelországgal szemben.

Hogy akarjuk Európa jövőjét építeni, ha pont az uniós intézmények azok, akik totális szereptévesztésben vannak?