A mostani Eucharisztikus Kongresszus Isten nagy ajándéka a 21. század magyarságának. Hogy utóbb milyen eredménye lesz társadalmunk életében, az mindannyiunktól függ! – nyilatkozta a Vasárnapnak Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész.

– Mit jelent az Ön számára az egy hete tartó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus?

– Nagyon jelentősnek érzem azt, hogy az Eucharisztikus Kongresszus lehetőséget ad a katolikus keresztény hit megjelenésére hazánk társadalmi és kulturális életében!

A ma élő generációk számára ez nagy újdonság, mert a jelenleg egymás mellett élő három generáció már a szocialista Magyarországon nőtt fel, és a legifjabb, a rendszerváltás után született nemzedék is a kereszténységet magánügynek tekintő, a vallását többnyire nem gyakorló családban, társadalomban nevelkedett.

Ezekben a kongresszusi napokban mindhárom nemzedék olyan előadásokat és tanúságtételeket hallgathatott – és nem csak a katolikus rádiókban, a médiában, hanem a köztereken felállított dobogókon is –, amelyek ráébresztik az embereket arra, hogy az életük boldogságát adja a keresztény hit, amelynek alaptörvénye a szeretet. Az egymás iránti figyelem, áldozatvállalás, türelem az, amelyhez az erőforrás az Eucharisztia!

A velünk lévő Isten-ember, aki meghív bennünket, hogy Ővele és Őbenne éljünk, gondolkozzunk és cselekedjünk!

– A hét eddigi eseményei során mit tapasztalt?

– A nyitó szentmisén és a hét eddigi programjain is a fiatalság volt túlsúlyban. A nyitó szentmisén különösen sok fiatal, több, kisgyermekes család volt körülöttem!

Ők a jövő, akik számára a vallás, a hit az életük alapja. Isten áll az életük középpontjában. Az egymás iránti szeretetük Krisztusból táplálkozik! A családi élet feladatait a szülők közösen, mosolyogva, szeretettel végzik. Nemigen láttam értetlenül bámészkodó embert…

Hiszem, hogy a Szentlélek Isten szeretete, az Eucharisztiában köztük élő Krisztus kegyelme sokak életét meg fogja érinteni. Bízom abban is, hogy magyar szentjeinknek lelkesebb követői leszünk a következő években, amely egyre nagyobb Fényt fog deríteni hazánkra.

A teljes interjút itt olvashatják el.