Öt bíróság közel hat évig tárgyalta az ügyünket, amely végül egyezséggel zárult: bocsánatot kértek a vallásgyalázó performansz szereplői. Írta szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében Frivaldszky Edit az Emberi Méltóság Központ igazgatója.

Miután az Alkotmánybíróság kimondta, hogy túlmutat a szólás- és véleményszabadság határán a Jézust abortusztablettával azonosító megnyilvánulás, a csoport tagjai saját kezű aláírásukkal ellátott nyilatkozatot juttattak el hozzánk, melyben bocsánatot kérnek tőlünk és minden katolikus hívőtől ezekkel a sorokkal:

„Alulírottak bocsánatot kérünk azoktól a katolikus hívektől, akiknek megsértettük a hitbéli érzékenységét, amikor 2016. április 10-én, a Lengyel Nagykövetség épülete előtt tartott demonstrációnkon – számunkra fontos politikai véleményt kifejező, részvételünkkel zajló performansz során – abortusztablettával imitáltuk az áldozást”

Ezekkel a sorokkal és az Alkotmánybíróság döntésével történelmet írtunk. Ez az első ilyen eset Magyarországon, amely komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki. Lehet, hogy másképp is megfogalmazhatták volna a bocsánatkérést, lehet, hogy mi nem ezeket a szavakat használtuk volna… De megtették: bocsánatot kértek.

írja Frivaldszky Edit.

Ezzel lezárult az évek óta tartó per, aminek eredményeként a hívő emberek hangja is erőteljes képviseletet kapott a velük szemben egyre ellenségesebb liberális világunkban. Köszönet érte mindazoknak, akik valamilyen úton segítették az ügyet, akik részt vettek ebben a hosszú perben. És köszönet illeti mindazokat, akik imával, erkölcsileg, anyagilag támogatták az ügy előmozdítását, a CitizenGO közösségének, akiknek a segítségével a perből „születő” alkotás, a „Meg nem született gyermek szobra” megvalósult.

Abortusztüntetés

Abortusztüntetés. Forrás: Emberi Méltóság Központ

A „Meg nem született gyermek szobra” Martin Hudacek szlovák szobrászművész munkája. A megbocsátást hirdető szobor vándorszoborként járja az országot, hogy segítsen az abortusz sebeinek gyógyulásában, az abortuszok feldolgozásában nőknek és férfiaknak egyaránt. A szobor mellett történetek hangzanak el, lelki adoptálások indulnak vagy csendes imákon keresztül gyógyulnak a múlt sebei.
Bocsánatot kértek tőlünk, és mi, az Emberi Méltóság Központ munkatársai megbocsátunk nekik.
Aki bocsánatot kér, abban új élet sarjad; – aki megbocsát, az új életre szül.”
 –   Simon András
2022 Plusz. Nyitó képünkön: Martin Hudacek, A meg nem született gyermek szobra.