Az ellenzék hangulatának és állapotának leírására elegendő, ha időrendbe rakjuk az október óta hangoztatott választási várakozásaikat leíró kommunikációs paneleket. Ebből ugyanis látszik, hogy az előválasztás utáni „22-ben kétharmaddal győzünk” szövegtől, „majd feles többséggel alkotmányozunk” panelen át jutottunk vissza a tíz éve harsogott „azért nem nyerhetünk, mert a FIDESZ elcsalja a választást” gondolatig. Ennek egyik legfőbb bizonyítékát mindig a választókerületek 2011-es újrarajzolásában, az ott vélelmezett politikai szempontok, illetve a körzetek lakosságszáma közötti eltérésekben látták megindokolva baloldalról.

Arra ne is térjünk ki hosszasan, hogy egyébként az ország szociológiailag homogén, nincsenek jelentős regionális különbségek, amelyek történelmileg meghatároznák egy-egy terület politikai arculatát. Ezért bármilyen átalakítás kapcsán, évtizedes választásföldrajzi sajátosságokra hivatkozni, szakmailag és politikailag is értelmezhetetlen. A 2010-ig használt százhetvenhat választókerületből alig van olyan, amit ne nyert volna meg a baloldal és a jobboldal is a rendszerváltás után tartott öt választás valamelyikén. Ehhez képest teljesen másodlagos, hogy a 2011-ben elfogadott választási rendszerben a megyékre jutó választókerületek száma a húsz megyéből tizenegyben négy vagy kevesebb. Ezekben szinte értelmetlen még a manipuláció lehetőségéről is beszélni.

A választási reformokkal kapcsolatos egyik leggyakoribb állítás, hogy akkor lenne politikailag korrekt a kerületek beosztása, ha azt a választási eredményt adná ki, amit az előző.  Ez az állítás azt feltételezi, hogy az előző beosztás politikailag korrekt volt és megfelelt a választókerületek beosztásának írott és íratlan szabályainak. Ez a feltételezés azonban nem állja meg a helyét.

Az országgyűlési egyéni választókerületek beosztását egy 1990-es minisztertanácsi rendelet fogalmazta meg. A jogforrásból következik, hogy a rendeletet, minden egyéb kontroll nélkül a Minisztertanács alkotta és hozta, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala által alkotott térképek alapján. A pártállami testületek által meghatározott szempontok és a megyei pártbizottságoktól, valamint tanács végrehajtó bizottságának titkáraitól bekért adatok alapján állította össze a térképeket. A választási térképet tehát pártállami érdekek alapján, a pártállam szervei állították össze, csak általuk kontrollálható adatok alapján. Az akkori ellenzéknek sem eszköze, sem lehetősége, sem adatai nem voltak a megrajzolt térképek felülbírálására.

Vizsgáljuk meg konkrét példákon keresztül, hogy mennyire volt választókerületi-manipulációtól mentes az 1990-es választókerületi térkép és alkotói mennyire tartották be a Nemzeti Kerekasztal keretében megfogalmazott követelményeket!

A felosztás módja és eredménye erősen manipulatív volt. A létszámeltérés és a határok meghúzása az MSZMP, illetve az MSZP érdekei szerint történtek. Budapesten a jobboldalinak tartott budai hegyvidéki 12. kerületben ötvenkilencezer választóra jutott egy, míg Csepelen hatvanegyezer választóra két választókerület. Nem nehéz kitalálni, hogy a rajzolók milyen szempontok mentén alakították ki ezt a három választókerületet. A megalkotása pillanatában közel hatvan százalékos eltérés mutatkozott. Miközben a 89-es törvényben akkor benne volt, hogy egy választókerületre megközelítőleg hatvanezer választásra jogosultnak kell jutnia. Csepelen pontosan kijött volna egy körzet, ehelyett csináltak két harmincezres körzetet.

Az 1990-ben létrejött beosztást a pártállam alakította ki egyedül, súlyos aránytalanságokkal, összefüggő területek politikai célzatú szétszabdalásával. Még arra sem figyeltek, hogy összefüggő területet alkossanak a körzetek. Sok helyen a helyi pártfunkcionáriusok érdekei határozták meg a körzethatárokat. Erre lehet példa Pest megye 1-es választókerülete. Így próbálta meg átmenteni magát az új világba az ancien régime.

Pest megye 1-es választókerülete

valasztas.hu

További példák mutatják, hogy az összefüggő térségek helyett, egyértelmű politikai orientációk alapján alakítottak ki választókörzeteket.

választókörzet szolnok

valasztas.hu

Nem arról van szó, hogy néhány megyében nem figyeltek a szabályok betartására. A százhetvenhat választókerületnek alig egyharmadában sikerült öt százalék alatt tartani az országos eltéréseket, de közel harminc százalékában az elfogadás pillanatában tizenöt százalék felett volt az eltérés. Ezzel szemben a 2011-ben elfogadott új választókerületek közül egy sem akadt, ahol tizenöt százalék felett lett volna a különbség.

választókerület 01

Évek során persze a lakosság mozgása, valamint a demográfiai folyamatok mindig növelik az aránytalanságot a választókerületek között. Ez az ellenzék választási csalást kiáltó kommunikációjának másik eleme. Hogy a 2011-ben elfogadott határok az elmúlt tizenegy évben a lakosság költözése miatt nagyon aránytalanná váltak és ez sérti az egyenlő választójog elvét. Érdemes ezért összehasonlítani, hogy 2006-ban, amikor Gyurcsány Ferenc és a baloldal utolsó nagy győzelmét aratta, mekkora különbségek voltak a választókerületek lélekszáma között és hogyan áll ez most a választások előtt.

Az eddigiek után talán nem lep meg senkit, ha kiderül, hogy a baloldal 2006-ban egy súlyosan aránytalan beosztás mellett nyerte meg a választást, amely messze túl van azokon az eltéréseken, amelyek alapján most tavasszal választani fogunk.

választókerület 02

Amit most tapasztalunk, az tehát nem más mint a magyarországi baloldal szokványtempója. Azzal vádolják az ellenfelüket, amit maguk követtek el.

Szerző: Lánczi Tamás / mozgasterblog.hu

(Képek forrásai: hirado.hu, valasztas.hu)