Átadták a lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Intézmény és Óvoda új óvodaépületét.

Azt valljuk, azt hisszük, hogy Isten teremtő társai vagyunk. Teremtő társak vagyunk az isteni pedagógiában: kollégák, munkatársak, szolgatársak. A Teremtő ránk bízta a gyermekeinket – mondta Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke Lovasberényben, a Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Intézmény és Óvoda új óvodaépületének átadása alkalmából tartott istentiszteleten, március 25-én, pénteken.

A Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 10 éves jubileuma és az új óvodaépület átadása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten Balog Zoltán református püspök hirdette az igét, aki kiemelte a keresztyén ember örök kérdését: mi a legnagyobb parancsolat. A szeress / szeresd jézusi tanítást nevezte meg a püspök a keresztényélet titkának. – Ha teljes szívedből Őt szereted, akkor tudod legjobban szeretni a felebarátodat. Szeresd felebarátodat, mint magadat – hangzik a figyelmeztetés. Szabad magunkat is szeretni? Magad megismerése, Isten megismerése, e kettő összetartozik és nem szabad különválasztani. Isten szeretetében tudjuk igazán megszeretni magunkat, azt az életet, amit tőle kaptunk. Ha ezekkel az erényekkel vagyunk felvértezve, akkor fölfedezhetjük gyermekeinkben azt, amit Isten beléjük helyezett, és tudjuk értékelni, ahogy kibontakozik nyiladozó értelmük, mindaz, amivel Isten megajándékozta őket – hangzott el az óvodaátadó ünnepi istentiszteleten március 25-én, pénteken.

„Ha teljes szívedből Őt szereted, akkor tudod legjobban szeretni a felebarátodat” – mondta ünnepi igehirdetésében Balog Zoltán református püspök Lovasberényben.

Az ünnepi menetrend soron következő felszólalója Hajdú Szabolcs Koppány esperes, a lovasberényi gyülekezet lelkésze volt, aki elmondta, hogy 2012 óta fenntartói Lovasberény és Vértesacsa általános iskoláinak, az intézmény idővel művészeti iskolával, majd 2016-tól egycsoportos óvodával bővült, amely a Reménység nevet kapta. Elmondta: Minden perc azért adatik, hogy a jövőt építsük. Mielőtt továbbmennénk, mielőtt természetessé válna majd a következő tíz év, és majd ez az új épület is, álljunk meg hálát adni. Vissza- és innentől már előrefelé tekintve elmondhatjuk azt, ami újra és újra irányt szab gondolatainknak, tetteinknek, a jézusi felszólítást: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Eszközök lehettünk a teremtő Isten kezében – zárta gondolatait az esperes.

 Hajdú Szabolcs Koppány esperes: Minden perc azért adatik, hogy a jövőt építsük. Fotó: Hirling Bálint

Hajdú Szabolcs Koppány esperes: Minden perc azért adatik, hogy a jövőt építsük. Fotó: Hirling Bálint

Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter szintén részt vett az átadón. Beszédében kiemelte: nagy öröm a református egyházzal együttműködve fejleszteni a vidéki infrastruktúrát, amelyhez a gyermekek oktatása, nevelése is hozzátartozik.

Elmondta, hogy tapasztalatuk szerint még mindig nagyobb az igény az egyházi óvodákban, az egyházi iskolákban a tanulói helyekre, óvodai férőhelyekre, mint amekkora a kapacitás. – Sokak – egyházé, a térség országgyűlési képviselőié, a kormányé – együttműködése kellett ahhoz, hogy ez a fejlesztés „magától” megvalósuljon. Azt tudjuk csak mondani, hogy ez a „magától” valóban a kegyelem.

Forrás teljes cikk és kiemelt kép: reformatus.hu