Thököly Imre személyes példája világít rá a magyarok és szlovákok múltjának oszthatatlanságára – jelentette ki Magyar Levente, miniszterhelyettes a felvidéki Késmárkon, ahol köszöntőt mondott Thököly Imre fejedelem lovasszobrának ünnepélyes felavatásán hétfőn.

A miniszterhelyettes a kelet-szlovákiai városban, a Vár téren elhelyezett szobor előtt a magyarok és a szlovákok közös történelméről, közös megpróbáltatásairól, küzdelmeiről és sorsközösségéről beszélt. A szobor leleplezését a szlovák-magyar barátság építésének “igazán fontos pillanatának” nevezte.

“Ez a szoboravatás a legtisztábban fejezi ki magyarok és szlovákok elválaszthatatlan összetartozását”

– fogalmazott Magyar Levente. A több, mint ezeréves magyar királyságot a magyarok, a szlovákok és más nemzetiségek közös hazájaként jellemezve rámutatott: a magyar és a szlovák nép vállvetve küzdötte végig majd az egész történelmét a közös ellenségek ellen, s végül az összes hódítónak beletört a bicskája az itt élők szabadságszeretetébe.

“Lehet, hogy utóbb, mint előbb, de a bennünket leigázni törekvő világbirodalmak egytől egyig megsemmisültek, mi pedig itt vagyunk önálló, erősödő és büszke nemzetekként” – világított rá Magyar Levente.

Emlékeztetett: Thököly Imre szlovák többségű vidéken született, seregeinek jelentős részét szlovákok adták.

Hozzáfűzte: a magyar és a szlovák jobbágy, akinek otthonát a császári csapatok felforgatták, ugyanazt a keserűséget érezte. “A 17-ik század vége felé is a békés, szabad élet vágya egyesített bennünket, magyarokat és szlovákokat a kuruc eszmében, Thököly vezérlete alatt” – jelentette ki Magyar Levente. Rámutatott:

Thököly Imre személyes példája világít rá a magyarok és szlovákok múltjának oszthatatlanságára, s fel kell ismerni, hogy a másik tiszteletére épülő sorsközösség sokkal nagyobb erő, mint bármi, ami valaha is elválaszthat.

“Most, amikor a szomszédban háború dúl, talán jobban tudjuk majd értékelni a békét és azt is, hogy elődeink mekkora áldozatot hoztak a maguk fegyveres küzdelmének felvállalásával, amivel azt a kiváltságot biztosították számunkra, hogy nekünk ma nem vérontás árán kell megvédenünk szabadságunkat” – fogalmazott Magyar Levente.
Thököly Imre fejedelem bronz lovasszobrát az arról született megállapodás értelmében Magyarország kassai főkonzulátusa készíttette, Késmárk városa a szobor talapzatának elkészítését és a műalkotás környezetének rendbetételét vállalta.

Magyar Levente a szobor leleplezése után meglátogatta a késmárki vár kiállítótermében berendezett Thököly-kiállítást, majd a várudvaron megtekintette a Fábry Zoltán szakközépiskolának a magyar kormány támogatásából vásárolt mozgó konyháját, végül pedig megkoszorúzta Thököly Imre sírját a helyi evangélikus templomban.

MTI

Címlapfotó: Thököly Imre fejedelem lovasszobra az avatásán a felvidéki Késmárkon 2022. március 28-án.
MTI/Komka Péter