Politika és civilitika

Több évvel ezelőtt tűzte a zászlajára a CÖF-CÖKA a „civilitika”, mint születendő új, a társadalmi élet valóságából fakadó tudományág elismertetésének szükségességét. A pártok megmosolyogták elképzelésünket, úgy gondolják, hogy a választópolgárok véleményének felszínre juttatása csak rajtuk keresztül érvényesülhet, az általuk elfogadott ún. demokrácia mai alaptételei szerint. (Tisztelet a kivételeknek). Ezzel a felfogással vitatkozni nem kívánunk, hiszen … Bővebben: Politika és civilitika