A nánai székhelyű, több mint két évtizede működő Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás szeptember első napján vetítéssel egybekötött könyvbemutatót és előadást tartott a párkányi kultúrházban… A vendégek azzal a felvidéki magyar sorssal ismertették meg a hallgatóságot, melyet meghatározott a második világháború szlovák államvezetésének politikája, miközben napvilágra került a háború után a felvidéki magyarokat ért tragédiák sorozata.

A találkozóra nemcsak a párkányi régióból, de a Duna túlpartjáról is érkeztek a történelem iránt érdeklődő vendégek, Popély Gyula Túszjátszmák és Dunajszky Géza Felszántott tömegsírok című könyvének ismertetésére.

Popély Gyula történész, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Túszjátszmák – Magyarok Hitler szlovák mintaállamának fogságában című könyvében 338 oldalon tárja fel és mutatja be a kor egyik legnagyobb drámáját, mely meghatározója volt a felvidéki magyarság sorsának. Az olvasó megtudhatja azt is, hogy a felvidéki magyarok hogyan segítették a zsidók menekülését, akik közül sokan menekültek Magyarországra, mert állításuk szerint egész Európában itt bántak velük a leghumánusabban.

Könyvéből kiderül, hogy a szlovákiai zsidóság miért viszonyult egyre pozitívabban a Horthy-rendszerhez és általában a magyarsághoz. A Szlovák Köztársaság magyar nemzeti közössége 1939 és 1945 között joggal érezhette magát túszhelyzetben ősei szülőföldjén. Az Adolf Hitler támogatását élvező szlovák államvezetés a lehető legdurvább elnyomó politikát alkalmazta a magyarokkal szemben.

„A szlovák politikai vezetés mindent megtett annak érdekében, hogy országukat a Führer mintaállamának és leghűségesebb szövetségesének tekintsék. Mindeközben a szlovákiai magyarok képviseletét ellátó, Esterházy János vezette Magyar Párt és az egész szlovákiai magyar nemzeti kisebbség is határozottan szembehelyezkedett a fasizmus és a nemzetszocializmus eszmeiségével. Így a zsidók mellett a magyarok is szenvedő alanyai lettek a Tiso-Tuka-Mach trió totalitárius elnyomó politikai rendszerének” – olvashatjuk az előszóban.

kép: Berényi Kornélia

Dunajszky Géza oknyomozó, közíró Felszántott tömegsírok című könyvét hosszú kutatómunka előzte meg, melyből kiderül, hogy Szlovákia területén 1944 márciusa és 1945 augusztusa között milyen tömeggyilkosságok, kivégzések és mészárlások áldozatai lettek a felvidéki magyarok, akik a hitleri nácizmus, a Beneš által támogatott csehszlovák nacionalizmus és a szovjet politika vétlen áldozatai voltak. A könyv közel száz dokumentumot és fényképet tartalmaz a kivégzések helyszíneiről Szomotortól Ligetfalun át Přerovig.

A könyvbemutatón levetítették a Népirtás Pozsonyligetfalun című tényfeltáró dokumentumfilmet, mely valós dokumentumok alapján mutatja be azt, hogy a mai Szlovákia területén 1945-től kezdve mintegy 60 internálótábort hoztak létre. 1945 novemberéig ezekből 50 tábor alakult meg. Az internálótáborokban 1945. november 1-jén már 21 842 polgári lakost tartottak fogva. Az ide hurcolt emberek, családok 82 százaléka német, 12 százaléka magyar, 6 százaléka szlovák volt, hiszen a berendezkedő kommunista rendszer olyan szlovákokat is elhurcolt, akik vélt vagy valós okokból szemben álltak az új hatalommal.

A rendezvény záróprogramjaként az emlékező közösség a Sobieski történelmi emlékparkban hajtott fejet és megkoszorúzta a gróf Esterházy János-emlékkövet.

Forrás és címkép: Felvidék.ma/Berényi Kornélia