Különleges programokkal készül az idei Ars Sacra Fesztiválra az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattár (SOM) – derül ki az intézmény Magyar Hírlaphoz eljuttatott közleményéből. A SOM az Ószövetséget idézi, amelyben Jahve szól Mózeshez: „én, az Úr vagyok a te gyógyítód”.

„Testi és lelki betegségeinkből történő gyógyulásunk a zsidó és keresztény hit szerint kezdettől fogva összefonódik, a gyógyulás forrása ennélfogva nem lehet más, mint test és lélek teremtője: Isten” – fogalmaz az intézmény, hozzátéve, hogy ennek jegyében alkotta meg 2022. évi programját a SOM.

A múzeum célja, hogy programjával az orvostudomány és a keresztény kultúra összefonódásának három aspektusára – szentség és gyógyulás, szolgálat és orvosi hivatás, lélekápolás a kórházakban – világítson rá.

Ars Sacra SOM

Fotó: Ars Sacra Fesztivál

Az Ars Sacra hetében előadást tart Kovács Gergely posztulátor a csodás gyógyulások szerepéről a katolikus szentavatások folyamatában, Kis-Halas Judit etnográfus a búcsújáró helyek és a gyógyulások kapcsolatáról, valamint Koroknai András a Kárpát-medencei orvosmissziók szerepéről. A programhetet egy beszélgetés zárja Kerényi Lajos piarista atyával a kórházlelkészi szolgálatáról.

Az eseményt Bábel Balázs kalocsai érsek, metropolita fogja megnyitni 2022. szeptember 20-án, délután három órakor, köszöntőt mond Varga Benedek, a múzeum igazgatója. A héten fiatalok számára is készülnek múzeumpedagógiai programokkal: szeptember 21–22-én Gyógyító szentek a történelemben címmel várják az iskolásokat.

Forrás: Magyar Hírlap

Fotó: SOM