Testvéri közösségben megvalósuló szolgáló szeretet, munka és imádság: ez a kapucinusok élethivatása. A szerzetesek húszévnyi kényszerszünet után most visszatérhettek az ország második leglátogatottabb kegyhelyére, Máriabesnyőre. A testvérek mindennapjairól és a Szűzanyához fűződő kapcsolatukról a Magyar Nemzet munkatársa beszélgetett Sergio Tellan atyával. Ebből szemlézünk.

Sergio Tellan testvér épp munkásokkal beszél telefonon, amikor megérkezünk a máriabesnyői kegytemplomhoz. Szívélyesen körbevezet bennünket a rendházban, még olyan helyekre is bepillantást nyerhetünk, amit a kíváncsi szemek elől elzárnak, a szerzetesek lakrészébe azonban mi sem mehetünk be. Elmeséli, hogy rendtársai közül Virth József magyar, Augustin Dogaru moldovai csángó, Patay Jakubrafael pedig szlovák származású, egymással viszont magyarul beszélgetnek. Általában hat és hét óra között kelnek, naponta háromszor közösen imádkoznak, és az étkezések is közösek. Hangsúlyozza, hogy nem az a fontos, ki mihez ért, hanem az, hogy megosszák egymás között a feladatokat, éppen ezért nincs köztük főnök, mindenki egyenrangú, vagyis testvérei egymásnak.

Jézus azt mondta: »az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem, hogy ő szolgáljon«,

ezért nekünk szolgálnunk kell Isten népét képességeink szerint, és meg kell osztanunk az emberekkel az Úr irgalmasságát – mutat rá a szerzetes a kapucinusok hivatására, amiben két elődjük, pietralcinai Szent Pio és Mandić Szent Lipót élete ad példát számukra.

Ha megtapasztaltam Isten irgalmasságát, akkor egyszerűen meg tudom osztani másokkal, máskor pedig csak a gyengeségemet tudom megosztani az emberekkel  – mondja szerényen Sergio testvér, kiemelve, milyen fontos a kapcsolat Jézussal, mert az imádságban megkaphatjuk Isten Szentlelkét.

Sergio Tellan nemcsak külsőleg hasonlít Pio atyára, hanem származásában is, ugyanis az olaszországi Velence környékén született, bár azt mondja, a hegyeket jobban szereti, mint a tengert. Beszél arról, hogy középiskolai tanulmányai elvégzése után teológus diplomát szerzett, majd 25 éven keresztül kispapokat tanított. 2007-ben még Velence plébánosaként tevékenykedett, amikor tartományfőnöke rendtársaival együtt válaszút elé állította: Görögország, Jeruzsálem és Magyarország közül kellett választania, ahol tovább szolgálhat – emlékszik vissza a most már magyarul is kiválóan beszélő szerzetes, aki saját bevallása szerint akkor még egy szót sem tudott nyelvünkön. A kommunikációval viszont nem volt problémája, mert az idősebbekkel németül, a fiatalabbakkal angolul beszélgetett. Mivel Budapesten az olasz közösség vezetője lett, ezért némileg tovább tartott neki a magyar nyelv elsajátítása – mondja.

Úgy gondoltam, hogy ha a gyerekek tudnak beszélni magyarul, nekem is menni fog

– jelenti ki mosolyogva a kapucinus testvér, akit később egy magyar plébánia vezetőjévé neveztek ki, ami a nyelvtanulásban is segítette. Mesél arról is, hogy később a móri kapucinus kolostorban töltött három év után ismét visszatért a fővárosi olasz közösséghez.

Ha én derűs vagyok, minden hely szép, mert Isten segít kapcsolatot teremteni mindenkivel

– vallja a szerzetes, aki kitér arra is, hogy miután 2002-ben elhunyt a máriabesnyői tartományfőnök, a fiatal kapucinus testvéreknek el kellett költözniük a kegyhelyről.

Éveken keresztül dolgoztam azon, hogy a szerzetesek visszatérhessenek ide, de Isten nem engedte, és minden ajtó bezárult. Amikor felhagytam a tervezéssel, minden kapu kinyílt

– emlékszik Sergio testvér. Amikor augusztus 1-jén visszatértek, kitakarították a helyiségeket és elkezdték a szolgálatot, illetve megszervezték a Nagyboldogasszony- és a Kisboldogasszony-napi búcsút is, hiszen a kapucinusok életében is fontos szerepet tölt be a Szűzanya, akinek az élete szintén szolgálat volt – részletezi.

Nekünk a szolgálat a karizmánk, mert Isten Szűz Márián keresztül bemutatja nekünk, hogyan tudunk találkozni Jézussal és szolgálni őt a testvérekben. Ezért próbálunk minden zarándokot befogadni és nagy igény van a gyónásra is, tehát sok a munkánk, de hálát adunk Istennek, mert a fáradtság mellett ott az öröm is, hiszen a híveken keresztül bennünket is megáld és csodákat tesz

– mondja a szerzetes, aki társaival együtt bízik abban, hogy jövőre Indonéziából és Fehéroroszországból is érkezik majd hozzájuk két újabb kapucinus testvér, hogy a gyermekes családoknak, az időseknek és a többi korosztálynak is lelki vezetést nyújthassanak.

Forrás: Magyar Nemzet

Kiemelt kép: MN/Bach Máté