Október 15-én, szombaton Esterházy János-zarándoknapot szerveztek a csallóközi búcsújáró helyen, Bacsfa-Szentantalon. Kisboldogasszony napja (szeptember 8.) és június 19-e, a könnyezés évfordulója körüli vasárnapokon évről évre megrendezésre kerülnek itt a főbb zarándoklatok Schranko László plébános úr fáradhatatlan és töretlen szervezői kezdeményezésére, sok-sok hívő részvételével és szentségi körmenettel.

A lelki nap délelőtt vette kezdetét ünnepi főpapi szentmisével, melynek meghívott vendége, főcelebránsa és ünnepi szónoka dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt. Balázs érsek elmondta, örömmel jött a Felvidékre, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot.

Homíliájában idézte az Ipoly mente krónikása, költőnője, Lőrincz Sarolta Aranka Búzamag című versét Esterházy Jánosról. Esterházy Jánost példaként állította a mai magyar keresztény ember számára.

A szentmisén közreműködött a helybéli templomi kórus, melynek tagjai még felemelőbbé tették az orgonakísérettel bemutatott szentmisét. Koncelebráltak Zsidó János nyékvárkonyi esperesplébános, Matus Jenő plébános Boldogfáról, Mahulányi József nagymegyeri esperesplébános, Bali Tibor atya az anyaországból, Kaposmérőről, végezetül Pápay György Pál és a helyi Schranko lelkipásztorok.

Továbbá jelen voltak lengyel és olasz missziós ferences szerzetesek, Esterházy János-tisztelők, kutatók, vele kapcsolatban publikálnak is: Ambrus Milánó környéki olasz (Csicsón és környékén miséz magyarul) és további két lengyel, Lőrinc (Ekelen és környékén segíti ki a szentmisék szolgálatában a hiányos magyar egyházközségeket) és Mátyás. Közülük előbbi wroclawi, azaz boroszlói lelkiatya. Ők egyben a rendjükhöz tartozó Szent Maximilián Kolbe vértanú követői.

Schranko atya elmondta, a szombati nappal,

október 15-ével egyben „imaszövetséget“ hoztak létre és indítottak el. Az első imát maga Bábel érsek mondta el Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért.

Az előadásokon kívül vándorkiállítás is nyílt a konferenciateremben „Légy hű mindhalálig“ és „Esterházy János, a visegrádi nemzetek apostola“ címekkel.

A tervek szerint november 17-én, csütörtöki munkaszüneti napon délelőtt tízkor szentmisével veszi kezdetét a zarándoknapok második felvonása. Ennek keretében Soós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Mindszenty Társaság tagja előadására kerül sor a templomban, továbbá egy harmadik kiállítás is nyílik Esterházy Jánosról.

 

Forrás és teljes cikk: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

Kiemelt kép: Felvidek.ma