Mint arról már beszámoltunk a múlt héten került sor a CÖF-CÖKA által alapított Szellemi honvédő-díj átadására. A díjazásban részesültek között Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke is megkapta az elismerést, aki aktív tagja a Kárpátaljai társadalmi életnek, sokat téve a magyarság megmaradásáért az oktatáson keresztül.

Dr. Orosz Ildikó laudációját Szilágyi Péter Ferenc, a nemzetpolitikai feladatok koordinálásáért felelős miniszteri biztos tartotta, amelyet alább olvashatnak:

Dr. Orosz Ildikó Nagydobronyban született, ahol már a szülői házban megismerkedhetett a pedagógusi hivatással. 1976-ig a helyi középiskolában tanult, majd az ungvári állami egyetem matematika szakára nyert felvételt.  Már tanulmányai során bekapcsolódott a kárpátaljai oktatásba, hiszen napközis nevelőként, később elemi iskolai tanítóként, végül matematika-szakos tanárként dolgozott szülőfalujában.

1983-ban kapta kézhez tanári diplomáját és folytatta a tanítást a nagydobronyi középiskolában. Két évvel később már oktatásért felelős igazgató-helyettesként dolgozott az intézményben, 1990-től pedig az iskola megválasztott igazgatójaként.

1991-ben az ő kezdeményezésére alakult meg a magyar tannyelvű iskolákban dolgozó pedagógusok szakmai szervezete, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, melynek ma is dr. Orosz Ildikó az elnöke. Ez a szervezet látja el a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség oktatási szakértői feladatait, és társadalmi szervezetként egyik alapítója is az egyetlen ukrajnai önálló magyar tannyelvű felsőoktatási intézménynek, a kárpátaljai magyar tanárképző főiskolának, mai néven a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolának.

Dr. Orosz Ildikó 1995-ben kezdte meg doktori tanulmányait Debrecenben. 2001-ben védte meg disszertációját, megszerezve tudományos fokozatát. Ezt 2013-ban, egy nyilvános védést követően honosították a ternopoli nemzeti egyetemen, megkapva a tudományok kandidátusa fokozatot Ukrajnában. Tudományos tevékenységének központi témája az ukrajnai nemzeti kisebbségek tanulásának és oktatásának problémái. Ehhez kapcsolódóan jelentek meg és jelennek meg publikációi magyar és idegen nyelven egyaránt.

A doktori tanulmányok megkezdését követően dr. Orosz Ildikó 1996-tól a főiskola tanára és főigazgatója egyben. 2000-től elnökként, 2015 és 2020 között rektorként, ezt követően pedig ismét elnökként vállalt és vállal szerepet a főiskola irányításában. Vezetése alatt kapta meg az intézmény az oktatási tevékenységre feljogosító engedélyeket, sikeresen akkreditálták a főiskolai szakokat, mialatt az intézmény jelentős infrastrukturális fejlesztésen ment keresztül.

Érdemes külön is kihangsúlyozni, hogy dr. Orosz Ildikó aktív résztvevője a kárpátaljai társadalmi életnek. Ciklusokon átívelően a kárpátaljai megyei tanács képviselője, jelenleg a kárpátaljai megyei tanács oktatási, tudományos, egyházügyi, nemzeti kisebbségi bizottságának az elnöke. Ezen túl tagja számos, az oktatás és tudományos kérdésekkel foglalkozó tanácsadó testületnek, helyi szervezetnek is. Köztestületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, tagja a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnökségének.

Dr. Orosz Ildikó kezdeményezésére jött létre a Pro Cultura Subcarpathica nevű civil szervezet, azzal a céllal, hogy a kultúra által tovább építse, erősítse, fejlessze a kárpátaljai magyar közösséget. Aktívan részt vett a P. Frangepán Katalin gimnázium oktatás-nevelési iskolahálózat, valamint a Tulipán Tanoda magyar népművészeti iskola megalapításában is.

Dr. Orosz Ildikó munkásságát több fontos elismeréssel és díjjal jutalmazták az elmúlt évtizedekben. Ezek között található magyar köztársasági elnöki, magyar kormányzati, több ukrajnai állami és megyei elismerés, illetve további díjak magyarországi és külhoni szakmai szervezetek részéről. Ezek mind egyértelműen dr. Orosz Ildikó életcéljáról tanúskodnak. Nevezetesen arról, hogy megtartsa és fejlessze a kárpátaljai magyar oktatási intézményi hálózatot és a magyar nyelvű felsőoktatást.

Dr. Orosz Ildikó fáradhatatlan, több évtizedes munkásságának köszönhetően kárpátaljai magyar diákok tízezrei lehetnek hálásak, hogy minőségi anyanyelvi közoktatásban, szakoktatásban és felsőoktatásban részesülhetnek. Ennek a megalkuvást nem tűrő, nem ritkán küzdelmes munkának a gyümölcse egy, a kárpátaljai magyar nemzetrész megmaradásának zálogát jelentő fiatal értelmiség is.

A mai díj is ezt a törekvést ékesíti. Dr. Orosz Ildikó szakmai, emberi és közéleti szerepvállalása, az ebben való hűséges helytállása példamutató a mai és minden soron következő nemzedék számára.

A nemzetpolitika hitvallása szerint az elszakított nemzetrészek megmaradásának két alappillére van. Az egyik az erős magyar politikai érdekképviselet, a másik pedig az anyanyelvi oktatás. Kárpátalja esetében túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az oktatási alappillért ma úgy hívják: dr. Orosz Ildikó. Olyan vezetője ő a kárpátaljai magyarságnak, aki ebben a nehéz időben fizikailag és lelkileg is közel maradt az övéihez, személyesen ismeri őket és gondja van rájuk. Neve olyan fogalom Kárpátalján, sőt díjai és életútja fényében az egész magyarság számára, ami köré a minőség, a küzdés, a terv és annak megvalósítása párosul. Köszönjük Ildikó áldozatos munkáját és gratulálunk a most megítélt díjhoz.

(Címképen jobbról balra: dr. Orosz Ildikó, Csimadia László a CÖF-CÖKA elnöke és a laudációt tartó Szilágyi Péter Ferenc miniszteri biztos)