Benedek pápa különösen is átérezte korunk nagy problémáit, ismerte és értette Közép-Európa népeit – fogalmazott Erdő Péter bíboros a Szent István-bazilikában a XVI. Benedek emeritus pápáért mondott gyászmisén, hétfőn. A bíboros szerint Benedek pápa az Igazság munkatársa volt, aki Krisztus igazságát a szeretet szavaival fejtette ki korunk embere számára.

„Szomorú szívvel búcsúzunk Benedek pápától, akit Ferenc pápa vezetésével múlt csütörtökön Rómában helyeztünk örök nyugalomra” – ezekkel a szavakkal kezdte szentbeszédét Erdő Péter bíboros-érsek a Szent István-bazilikában hétfőn a XVI. Benedek emeritus pápáért mondott gyászmisén.

„Benedek pápa jelmondatában is kifejezte, hogy az Igazság munkatársa (cooperator veritatis) akart lenni.

Életműve Krisztus igazságának kifejtése volt, de nem elvont spekuláció formájában, hanem a szeretet szavaival, korunk embere számára”

fogalmazott Erdő Péter, aki szerint XVI. Benedek Názáreti Jézusról szóló műve nemcsak tudományos munkásságának, hanem pásztori küldetésének is betetőzése volt.

Elmondta, Benedek pápa elkötelezetten kereste a keresztények egységét és a párbeszédet minden jóakaratú emberrel. „Ennek során tisztelettel meghallgatta és figyelembe vette mások véleményét, ugyanakkor rendületlenül hűséges volt Krisztus tanításához” – fogalmazott.

Benedek pápa ismerte és értette Közép-Európa népeit – fogalmazott Erdő Péter. Elmondása szerint az emeritus pápa tisztában volt hazánk és nemzetünk sorsával, és Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából, 2007-ben külön levelet intézett hozzánk, magyarokhoz.

Példája politikai személyiségek számára is ösztönzőnek bizonyult, hogy buzgóságán felbátorodva a népek közti kiengesztelődésen fáradozzanak.

Benedek pápa hitünk igazságai fényében nagy érzékenységgel támogatta a házasság és a család értékeit, a népek közötti kiengesztelődést, a békét és a társadalmi igazságosságot.

Többször elmondta nekem, hogy különös szeretettel imádkozik a magyarokért. Most itt az alkalom, hogy mi is imádkozzunk érte – hívta fel a figyelmet Erdő Péter.

A magyar főpap szerint ma is érvényesek Ferenc pápa szavai, amelyeket Benedekről mondott: „mindnyájan érezzük spirituális jelenlétét, tudjuk, hogy imáival elkíséri az egész Egyházat (…), teológiai munkássága továbbra is gyümölcsöző és hatékony”. Erdő Péter kifejtette, Benedek pápa első ünnepélyes pápai szentmiséjének homíliájában Jézusról beszélt, aki jó pásztorként megkeresi és vállára veszi az eltévedt bárányt.

Ez az eltévedt bárány – mondta – maga az emberiség! Jézusnak, a jó pásztornak ebben a nagyszerű küldetésében volt munkatársa Benedek pápa – véli a bíboros-érsek, aki beszéde végén úgy fogalmazott: „adja Isten, hogy a Mennyei Atya házából imáival támogassa egyházunk küldetésének teljesítését”.

Forrás és kép: Magyar Nemzet