Az alábbiakban egy olvasói levelet adunk közre, mely a Békemenet összehívását szorgalmazza, nomen est omen a béke ügyében.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Most, hogy a miniszterelnök szerint is csak a Vatikán és Magyarország maradt a béke oldalán Európában, a többieket hatalmába kerítette a háborús téboly – mint az elmúlt évszázadban kétszer is – érdemes lenne megfontolni egy hatalmas – akár nemzetközi – Békemenet megszervezését minél előbb.

Meg kéne mutatni, hogy a vezető politikusokkal ellentétben a népek a béke oldalán állnak.

Ide másolok egy korábban született Béke nyilatkozat tervezetet.

 

Béke nyilatkozat

Adj békét, Uram! Da pacem Domine!

Magyarország népe békében akar élni most és a jövőben is. Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy Magyarország békéje, állampolgárainak élet- és vagyonbiztonsága, az ország természeti és épített javainak épsége minden felelős politikai szervezet és személy számára megkérdőjelezhetetlen alapérték, és ezért ezek megőrzése a legfontosabb cél is. Az Országgyűlést ezen alapértékek biztosítása, megőrzése vezérli minden, elsősorban kül- és biztonságpolitikai döntésében.

A józan, mértéktartó emberi értelem iránymutatásával, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az ENSZ Alapokmánya szavaival és szellemével egyetértésben fogalmazzuk meg nyilatkozatunkat a béke, az emberi élet védelmében.

Kinyilvánítjuk, hogy nincs, nem lehet olyan nemzetközi szerződés, mely Magyarországot, a magyar népet háborús szerepvállalásra kényszeríthetné a XX. század két világháborújának tragédiái, az ezt megelőző évszázadok egész Európát önfeláldozóan védő magyar áldozatai után. Felelősen kizárólag a béke mellett állunk ki, kizárólag békés, tárgyalásos, diplomáciai eszközökkel küzdünk ennek megőrzése érdekében. Mert „megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt.”

A béke minden nép, minden nemzet alapvető igénye. A háború sosem elkerülhetetlen, mindig emberi döntéseken alapul.

Fekete István író megfogalmazásában: „Nincs megnyert vagy elvesztett háború, csak „Háború” van! Pusztító, öldöklő, embertelen! A háborúk nem oldottak meg semmiféle problémát, de mindig elvetették a magját a következőnek. A háborúkat alig néhány ember robbantja ki, de ők nem harcolnak, és nem is halnak meg. Az egyszerű emberek ölik egymást halomra, ők hullanak idegen föld meszesgödrébe, s az ő otthonaik pusztulnak el. Ők az eszközök, és ők az áldozatok.”

Nemzetünk jelen és jövő generációinak védelméért érzett súlyos felelősségünk tudatában, a múlt fájó hibáiból okulva kinyilvánítjuk, hogy Magyarország egyetlen észszerű és lehetséges útja a béke fönntartása, a nagyhatalmi összeütközésektől távol maradó, semlegességre törekvő politika.

Egyben felszólítjuk Közép-Európa, egész Európa és a nagyvilág felelősen gondolkodó vezetőit, hogy hasonló történelmi tapasztalatok és megfontolások alapján kövessék példánkat, és válasszák a béke útját a háború, az akár mindannyiunkat elpusztító atomháború helyett!

Magyarország, Közép-Európa maradjon a béke szigete!

Adj békét, Uram! Da pacem Domine! Da pacem Domine!

Tisztelettel,

Dr. Nagy Gergely

 

 

Kiemelt kép:

CÖF-CÖKA