Folytatjuk azt a sorozatot, amely eredetileg a PestiSrácok portálján jelent meg. A szerző Borvendég Zsuzsanna történész, témája természetesen a sötét kommunista múlt bűneinek feltárása. Olvasóink között bizonnyal vannak olyanok, akik lemaradtak az eredeti sorozatról, de azoknak is érdemes újra olvasniuk, akiknek nem minden részt sikerült megismerniük. A teljes kép ismeretében érthetjük meg, hogyan jutottunk idáig?

A Griff Kontinent napja hamarosan leáldozott. Dalmady György 1989 tavaszán megbukott, felfüggesztették és eljárás indult ellene. Az elsőfokú tárgyalás 1990 februárjában zárult, másodfokon pedig a Legfelsőbb Bíróság hozott jogerős ítéletet 1990 szeptemberében. Dalmady György öt év hat hónapi fogházbüntetést kapott többrendbeli vesztegetés; folytatólagosan elkövetett, súlyos hátrányt okozó államtitoksértés; folytatólagosan, különösen nagy értékre, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett devizagazdálkodás megsértése; huszonhat rendbeli hivatali visszaélés; orgazdaság és sikkasztás bűncselekmények miatt. Kegyelmi kérvényét, amelyben a kiszabott szabadságvesztés próbaidőre való felfüggesztését kérte, a köztársasági elnök 1991. február 4-én elutasította.

A kevés számonkérések egyike

Siklósi is háttérbe szorult: 1988. december 31-én nyugállományba vonult, a Pallas vezetését átadta Németh Jenőnek, a Tájékoztatási Hivatal korábbi elnökhelyettesének. A kiadóvállalat komoly anyagi nehézségekkel küzdött. A nagyjából négyszáz kiadott lap közül csak néhány nem volt veszteséges, ráadásul a vállalat pénzügyei nehezen voltak átláthatók. Mint az állami vállalatok többségében, a Pallasnál is javában folyt már ekkor a vállalati vagyon átmentése, amelynek fékezésére Németh kiadott egy belső utasítást – az egyik korábbi részben olvashatták ennek a dokumentumnak egy részét.

Nyomtalanul eltűnt iratok

A Dalmady elleni vizsgálat már 1989 tavaszától érzékenyen érintette a Griff tulajdonosait is, hiszen az operatív tiszt közreműködésével BM-es fedéssel tudták elkövetni gazdasági visszaéléseiket, például szemle- és vámmentességgel nagy mennyiségben szállítottak csempészárut Magyarországra. 1990 tavaszán pedig a Pallas is elkezdett az Interedition és a Griff összefonódó pénzügyei körül vizsgálódni. Németh Jenő 1990. július 1-vel megszüntette az Interedition Leányvállalatot, Siklósi Norbertet pedig felmentette főigazgatói tisztségéből. Az Interedition alkalmazottainak egy része, valamint a vállalat által megjelentetett lapok kiadásának joga a Delta Leányvállalathoz került, amely nem sokkal korábban szintén tisztogatáson esett át. 1990. április 15-i hatállyal Budai Ferencnek, az MNVK-2. tisztjének távoznia kellett a Delta főigazgatói székéből; helyét Nádor Mara foglalta el, akinek le kellett vezényelnie az Interedition beolvasztását a Deltába. Az elszámolások és leltárok elkészítése éppen olyan problémás volt, mint arra az előzmények ismeretében számítani lehetett.

Az átadás-átvétel határidejét 1990. július 31-ben határozta meg a leányvállalat megszűnéséről rendelkező utasítás, a zárómérleget pedig június 30-ig kellett volna benyújtania Siklósi Norbertnek és az Interedition könyvelőjének, Bagossy Sándornak, ez azonban nem történt meg. Az Interedition felszámolásával párhuzamosan a Pallas megkezdte a tárgyalásokat a Griff tulajdonosaként szereplő korábbi ügynökkel, Molnár Jánossal is, mivel meg akart szabadulni a leányvállalattól örökölt Griff Kontinent-beli üzletrészétől. A dokumentumok vizsgálata során kiderült, hogy a többnyire azonos személyi állománynak köszönhetően a számvitel és minden egyéb üzleti tevékenység összefonódott a két cég, az Interedition és a Griff dokumentációjában és az általuk létrehozott többi vállalkozás ügyeiben, amely szabálytalanságok sorát vonta maga után. Például „a hiányos adatok miatt nyomon követhetetlen, hogy mennyi devizát kezelt az Interedition”.

A hálózat mindenhol

1990. augusztus végén a helyzet tisztázása érdekében egy taggyűlést hívtak össze, amelyen jelen volt a Griff részéről Molnár János tulajdonos, Várkonyi István ügyvezető igazgató és Kuttner Alfréd szaktanácsadó, valamint a Pallas több képviselője, például Németh Jenő vezérigazgató és dr. Liszkay Gábor jogász. Várkonyi István, a Népszava egykori főszerkesztője nem ismeretlenül került Siklósi Norbert üzletének közelébe, korábban az IPV, vagyis a katonai felderítés egyik cégének alkalmazottja volt. Ez az a vállalat, amelyről Práczki István hírszerzőtiszt így írt:

„Csodálatos vállalat volt, foglalkoztak itt mindennel: újságírással, könyvkiadással, filmgyártással, turizmussal, kiállításszervezéssel, konferencia- és rendezvényszolgáltatással és mindennel, amit a vezetőség jóváhagyott. A vezetés pedig a rendszer kegyeltjeinek rokonságából állt: a kormányfő fia, a politikai bizottsági tagok vejei, menyei szépen megfértek az ipari arisztokrácia és a külkereskedelmi cézárok pereputtyával. Ennél a vállalatnál már a hetvenes évek második felében százezreket lehetett keresni legálisan, szerződésben rögzítve. Mellette pedig annyit, amennyit az összeköttetések csak lehetővé tettek.”

Várkonyi az IPV után egy hasonlóan titkosszolgálati fedőcégként működő laphoz, az Interpress Magazinhoz került. De nemcsak Várkonyi volt ismerős titkosszolgálati berkekben, feltűnik a neve egy vérbeli hírszerzőtisztnek is: jelen volt Szolnok Péter, a Press Rezidentúra első vezetője. Szolnok maga is tagja volt az Interedition-Griff vállalat 240 főnyi alkalmazotti gárdájának, feltehetően mint az egyik lap főszerkesztője. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a Griff és az Interedition felhasználásával elkövetett visszaélések több milliós kárt okoztak a Pallasnak, és az anyavállalat vezetősége hiába kérte az elszámoláshoz szükséges dokumentumok benyújtását, különböző indokokra hivatkozva az illetékesek ezt megtagadták. Siklósi Norbert egészségügyi okok miatt személyesen nem is vett részt a gyűlésen. Az iratból kiderül, hogy a szóban forgó két vállalat több céget is létrehozott, széles palettáját mutatva a különféle tevékenységi köröknek, hiszen reklámszervezéstől a bútorszállításig és szexlapok kiadásáig foglalkoztak sok mindennel. A megbeszélés végül azzal a javaslattal zárult, hogy ultimátumot adtak az Interedition–Griff képviselőinek: ha másnap délig nem adják át a hiányzó dokumentumokat, büntetőjogi feljelentést tesznek ellenük.

Budapest, 1990. január 15. A kormány gazdaságpolitikája, valamint az újabb áremelések ellen tüntetve mintegy ezren gyűltek össze január 15-én a Hősök terén. Szegény tüntetők tudták rosszul, Magyarországon akkor a privatizáció maga volt a „szabadrablás”. A képen: tüntetők a Parlament előtt. MTI Fotó: Demecs Zsolt

A Griff halála

A dokumentumok természetesen nem érkeztek meg. Újabb és újabb határidőket tűztek ki, de a levéltárban fellelt iratanyagban semmi nem utal arra, hogy az elszámolás végül megtörtént volna. Büntetőjogi feljelentésről sem tudok. 1990 szeptemberében mérlegkönyvi vizsgálatot végeztek az Interedition pénzügyi iratai alapján, de a „vizsgálathoz szükséges dokumentációk időközönként eltűntek”. A vizsgálat megállapította, hogy a leányvállalat sem adófizetési, sem társadalombiztosítási kötelezettségének nem tett eleget, elszámolási módszerei eltértek az előírásoktól. A Deltába való beolvasztása során az átadás-átvétel sem történt meg hónapokig, mivel az ehhez szükséges iratanyagok nem kerültek elő. Közben az Interedition hitelezői és üzleti partnerei sorozatosan nyújtották be követeléseiket a Pallasnak, amely még a tartozások alapjául szolgáló szerződéseket sem ismerte.

A Pallas a Griff Kontinentben lévő 50%-os tulajdonrészétől is rövid úton megszabadult. Árajánlatot tett Molnár Jánosnak – akinek társtulajdonosként elővásárlási joga volt –, és a négymillió forintos alaptőkével bejegyzett társaság üzletrészének feléért öt és félmillió forint kifizetését kérte. Molnárnak sok választási lehetősége nem volt, megvásárolta a Griff Kft. másik felét is. Hol volt már ekkor az Újváry Sándor által 1938-ban, Budapesten alapított, majd 1952-ben Münchenben újraindított szépirodalmi könyvkiadó szellemisége? A Kazinczy Ferenc epigrammája után ars poétikájául választott „Jót s jól” elhivatottsága? A fennmaradt dokumentumokon Molnár János aláírásai mellett megtalálhatjuk a Griff Kontinent Kft. pecsétjét is, amely megőrizte az Újváry-Griff-embléma griffmadarát, a „Jót s jól” feliratot, de a kezéből kitépték a könyvet, helyébe egy földgömböt raktak és aláírták, hogy „export–import”. Meggyőződésem szerint keresve sem találhatnánk ennél önleleplezőbb, cinikusabb példát a globalizáció álarcába bújtatott értéktagadás képi ábrázolására.

A Griff Kiadó végjátéka ezzel befejeződött. Az Újváry Sándor halála után létrehozott jogutód kft. szégyenteljes működése során maradandót nem alkotott. Az új tulajdonosok könyvkiadás helyett gazdasági bűncselekmények sorozatát követték el, kihasználva a szocialista rendszer összeomlását kísérő zűrzavart, és felhasználva jól kiépített titkosszolgálati és politikai kapcsolatrendszerüket. A Griff Kontinent Kft. nyomtalanul tűnt el a magyar könyvkiadás történetéből – a nyomtalanságot ezúttal szó szerint is értve: Molnár János a törvénytelenül apportként beszámított és a Pallas tulajdonát képező irodából mindent magával vitt, ami mozdítható volt. A technikai berendezésektől kezdve a bútorokon át egészen a levágott telefonkagylóig…

Forrás: PestiSrácok

Szerző: Borvendég Zsuzsanna történész

Címképen: Németh Miklós miniszterelnök és Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes, a „spontán privatizáció” két kulcsfigurája beszélget az 1985-ben megválasztott Parlament utolsó ülésén. (MTI Fotó: Kovács Attila)