Március 29.-én a CÖF-CÖKA sajtótájékoztatóján hangzott el Csizmadia László alapító elnök beszéde. Ezt adjuk közre, de a teljes eseményről készült videót is megnézhetik itt.

Az Európai Unió intézményrendszere az elmúlt négy évben a keresztényi identitás lebontását elvégezte. A zsidó-keresztény kultúra és erkölcs védelmi rendszere meggyengült. A 27 tagállam intézkedései alárendelődnek az Egyesült Államok politikai és gazdasági érdekeinek.

A CÖF-CÖKA szellemi honvédői úgy látják, hogy az Unió a nyugat-balkáni országok felvételével erősödne, és nagyhatalmi szintű tárgyalópartnerré válna, a világ politikai és gazdasági egyensúlyának garanciája lehetne. Ez a feltétel a NATO-n belül is hiányzik, az Unió tagországainak önvédelme elégtelen, katonai szerepe nem értékelhető. Elkerülhetetlen az európai kontinensen a tagországok haderejének az amerikai hadsereggel kompatibilisen szinkronizálása, de úgy, hogy képesek legyünk az önvédelemre, ha kell, megerősödve a világbéke fenntartásában is garanciákat jelenthessünk.

Európa országainak szuverenitását erősíteni kell, eltérően az Egyesült Államok föderációs szerkezetű államirányításától. Őslakosságunk évezredekre visszanyúló kultúrája aranyfedezetet nyújt a föderációnál magasabb rendű szövetség működtetésére, előtérbe helyezve a szubszidiaritás elvét. Álláspontunk szerint

világunk léte a klasszikus demokrácia, azaz a népfelség elvének tiszteletén alapul. Ha mindezt az Európai Unió bürokratikus szervezete nem észleli, elszenvedjük gazdasági és politikai erőnk leépülését.

Az EU gazdaságának primátusát a döntések során a politikai érdekcsatározások elé kell helyezni. A szembemenő pártpolitikai lobbizást vissza kell szorítani.

2024 nyara nagyon közel van, ezért már most az uniós választási törvényeken ideje lenne változtatni. A reformokra szoruló európai intézményrendszer egyre nagyobb mértékben gyengítette a tagállamok parlamentjeinek jogait, a helyi demokráciát, a szubszidiaritást.

Az emberek sorskérdéseinek eldöntése során ki kell szélesíteni taxatív módon, hogy melyek azok a törvények, amelyekhez tagállami ratifikáció szükséges. A polgári kezdeményezésekről szóló, a már eddig elfogadott törvények elvetendők, kirekesztők és az emberi közösségi jogok érvényesítésének temetőjévé váltak.

Az uniós polgárok által benyújtott polgári kezdeményezésekről a 27 tagú Európa Tanács miniszterelnökei és államfői foglaljanak állást a 2024-től kialakított eseti civil bizottság közreműködésével. Az eseti civil bizottság a tagállamok parlamentjeinek egy-egy kijelölt, többségi alapon elfogadott civil küldöttjéből állhat össze. Az ET mellett működő civil bizottság egyeztetett véleményével közvetlen kapcsolatot teremtene az európai polgárok érdekeivel, legmagasabb szintre emelve a polgárok jobbító kezdeményezéseit.

Javasolt megoldásunk megkerülné az EU parlamenti képviselőinek pártos érdekeit, ezzel is biztosítva a népfelség kontrollját és kezdeményezési erejét. Az Európai Tanács és civil bizottság által összeállított törvénytervezetet a szuverenitás szabadsága mellett a tagországok parlamentjei egyenként fogadhatnák el a helyi többségi demokrácia és a szubszidiaritás érvényesítésének garanciájával.

Csizmadia László a CÖF-CÖKA alapító elnöke