Szentháromság  egy  Isten, alázattal  kérlek, hogy Szűz Mária, Szent  Mihály arkangyal, az  összes angyalok és  szentek  közbenjárására add meg azt a nagy  kegyelmet, hogy a sötétség  erőit legyőzhessük  Magyarországon, Lengyelországban és az egész világon, a mi urunk, Jézus Krisztus keresztútja  érdemeiért, drága, szent  vérének kiontásáért érettünk, szent sebeiért, a kereszten való szenvedéseiért és minden szenvedéséért, melyet passiója és egész földi élete során a mi Urunk és Megváltónk elszenvedett.

Könyörgünk Urunk, Jézus Krisztus, küldd el szent angyalaidat, hogy a gonosz erőit letaszítsák a pokolba, a kárhozatba, hogy Magyarországon, Lengyelországban és az egész világon eljöhessen Isten uralma és Isten kegyelme áradjon minden szívbe, hogy ez által Magyarország, Lengyelország és minden ország a te békéddel teljen el.

Mi Nagyasszonyunk és királynőnk, tiszta szívből könyörgünk hozzád, küldd el szent angyalaidat, hogy letaszítsanak a pokolba, az örök kárhozatba minden gonosz lelket, kiknek el kell veszniük.

Szent Mihály arkangyal, a mennyei seregek vezére, az Úr téged küldött e nagy mű megvalósítására, hogy az Úr kegyelme örökösen velünk lehessen. Vezesd mennyei seregedet, hogy a sötétség erői véglegesen a pokolba, a kárhozat helyére kerüljenek.

Egyesítsd minden erődet, hogy legyőzd Lucifert és bukott angyalait, kik Isten akarata ellen fellázadtak és a lelkek vesztére törnek. Győzedelmeskedj, mert hatalmad van és tekintélyed.

Kérd  Istentől számunkra békéje és szeretete kegyelmét, hogy mindig követhessük a mi Urunkat Isten országa felé.”​​​​​​​

Szt. Mihály arkangyal imája /2011.09.29/

Imádságos szeretettel:

M. István