Sportnyelven szólva kormányunk és a magyar emberek folyamatosan meccsben vannak. Több évtizedig ránkszabott kommunista, „szocialista” uralom edzetté tette türelmünket, nem törve ellenállási képességünket.

Immunrendszerünket erősítette a keleten és nyugaton egyaránt létező, megvett politikusok hazaárulástól sem visszariadó Júdás-bandája. Lásd Károlyi, Rákosi, Kádár, Gyurcsány.

A magyarok ellenfelei háborúpártiak. A békés társadalmakat belülről és kívülről támadják, ellenállásra kényszerítik. E tekintetben évszámokra is hivatkozhatunk, pl. 1919, 1956, 1989, 2010.

Jelenünkben újból hasonló helyzetet élünk át. Szerencsére lényeges különbséggel, aminek központja nemzetünk többségének egyirányú akarata. Így született új Alaptörvényünk, amely nemzetünk védelmére, hagyományainkra épül. Támaszkodik az európai zsidó-keresztény kultúra évezredes tanulságaira, és őrizni képes annak vívmányait. A nyugati világhoz kéredzkedő magyarok Szent István királyunk idején örökre választottak, és hitükben kereszténnyé lettek. Védőbástyákat építettünk, évszázadokon át, ha kellett, harcosan kiálltunk befogadó közösségünk mellett. Tesszük most is.

Szövetségessé lettünk a NATO-ban és az Európai Unióban is. A Trianoni és Párizsi békeszerződések az I. és II. világháború után következményeikkel tanítómestereinkké váltak. Valljuk, hogy az európai kontinens többé nem lehet világháborúk gyújtópontja.

Magyarországot senki sem kényszerítheti háborúba, társadalmi stabilitásunk meghaladja nagy költőnk megállapítását, azaz „többé nem leszünk kompország”. Kitartunk amellett, hogy Európa feladata a béke őrzőjeként hídépítés a kontinensek között. Hitünk erejének megőrzése mellett tiszteletben tartjuk a más vallásokat követőket.

A klasszikus demokrácia a sajátságosan szükséges eltérések figyelembevételével a nemzetek szuverén joga. A szövetségek kötése egy-egy közösség defenzív védelmét szolgálja, nem lehet támadó jellegű.

Autót sem azért veszünk, hogy másokkal ütközzünk. A közlekedésben járható utakra van szükség, egymás biztonságát garantálva. Így a világgazdaság javait kölcsönösen cserélhetjük az általános közjó erkölcsi szabályai szerint.

Az Európai Unió alapítói, megálmodói eszmeiségét, a gazdasági kapcsolatok elsődlegességét határozták meg, kiindulópontjuk a keresztényi erkölcs volt. A pártpolitikákhoz kapcsolódó ideológiai elképzeléseik hitük szerint alárendelődtek a közjó vezető szerepének, úgy gondolták, hogy a világ összes lakójának szolgálatára hivatottak.

Vegyük sorba az Európára zúdult támadásokat. Illegális migránsözön új honfoglalókkal. COVID-járvány a lakosság megtizedelésével. Európa országainak kivéreztetése az orosz-ukrán háborúba kényszerítéssel, háborús szankciókal. Energiaválság, infláció nyakunkba akasztása. Pestiesen szólva, ez nem semmi. Csak bírjuk ki.

Fekete angyali segítséget kaptunk. Akik mindent visznek, az az Egyesült államok demokrata pártja mögött meghúzódó pénzmágnások. Az előző századok nyugati gyarmatosítása után megjelentették a demokrácia exportját, melynek célja ugyanaz.

A nagy trükknek képzelt elképzelés azzal egészült ki, hogy megvalósítására Európa népeit szemelték ki. Álságos szövetségi politikával bevezették az „oszd meg és uralkodj” elvének gyakorlatát.

Stabil társadalmakról akkor beszélhetünk, ha a benne élők nemcsak a jelen eredményeit látják, a múltban is eligazodnak, sőt, jövőjüket is számba veszik. Igaz, hogy járt utat járatlanért ne adj fel. Ébernek kell lennünk, mert a szirén hangú ellenzéki politikusok múltjának felidézésével rájöhetünk, hogy céljuk, hogy ismét zsákutcába tereljenek mindannyiunkat.

A Gyurcsány- és Karácsony-félék mindenkor képesek piacra vinni hazánkat. Kinyitnák országunk kapuit, kincstárát, rabló idegen eszmék követői előtt. Háborúpárti figurák, akiknek a béke nem pálya. A hagyományos zsidó-keresztény kultúrát sutba dobva a nyílt társadalom Soros-féle eszmeiségét traktálják.

Döntő fontosságúak lesznek a 2024. évi Európai Uniót érintő és a magyarországi önkormányzati választások. Tennünk kell a dolgunkat, józanul és bölcsen. Európában a jövőjükről eddig közvetlenül nem kérdezett népek és nemzetünk szavazópolgárainak összessége soha nem térdelhet le a munkát kerülő megélhetési politikusok akarata előtt.

A kontraszelekció útján az unió vezetői posztokba bekerült levitézlett kártevők helyét új, hazájukhoz hű européerekkel kell felváltani. Azokkal, akik nemzeteik képviseletében féltve őrzött második hazájuknak tekintik Európát.

Ajtókat, ablakokat kinyitni!
Az EU intézményrendszeréből engedjük ki az áporodott levegőt!

A népfelség mellettünk szól, ne féljünk, és a választásokon merjünk a zsidó-keresztény erkölcs és kultúra megvédésére szavazni. Hozzuk nyerő helyzetbe a hagyományokat követő képviselőjelölteket.
Építsük fel nyugat és kelet között az erős Európát, amely hídként fogadja az oda-vissza közlekedőket, ahol nem lényeg a hídpénz.

Világunk most nehéz helyzetet él át. Ilyenkor az összetartozás adhatja erőnket, ez mentheti meg jövőnket. Az USA öncélú elképzelései mellett, a népek butítása kapcsán cél a világuralomra törekvés. Ne feledjük, hogy az Egyesült Államokban is két tábor vívja élethalál harcát: a demokraták és republikánusok. Csatároznak a globalisták és a nemzeti szuverenitásban hívők.

Legyen világos előttünk, hogy a két tábor között óriási a különbség. Az USA jelenlegi vezetői egy általuk kitervelt demokráciát erővel kívánnak exportálni. Ugyanakkor a republikánusok példát kívánnak mutatni a világ nemzeteinek akként, hogy szuverenitásuk megtartása mellett miként kell gyakorolni a népfelség elvét. Rámutatnak, hogy a helyi kulturális különbségek kezelésének is van békés útja.

A világ eddigi történésének megfontolása után határozzunk úgy, hogy a torz ideológiák szülőit nyilvánítsuk persona non grata-nak. Tűzzük zászlóra a közjót, talpunkat helyezzük a békesség sziklájára!

Csizmadia László
CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke