Lengyel László politológus április 24-én – Lenin elvtárs nyomán szabadon – közzétette „Áprilisi téziseit” a Népszava mellékletében. Lengyel a rendszerváltó elit tündöklésének és bukásának nem csak krónikása, de részese is volt. Erre most azt írja téziseiben, hogy elszúrták, kezdjük elölről – erőből!

 Első tézis: „A 2022-es rendszerváltozás első jogállami cselekedeteként ki kell kiáltani a Magyar Köztársaságot. A köztársasági államforma bevezetése és a köztársasági alkotmány létrehozása több mint reform, ám kevesebb, mint a forradalom.”

Az Alaptörvény Alapvetés B) (2) bekezdése szerint Magyarország jelenlegi államformája köztársaság.

De Lengyel szerint ez nem jó köztársaság, ki kell kiáltani a baloldal saját jakobinus köztársaságát. Nyilván példaként vehetik az első köztársaságot, melyet a baloldal bábjaként Gróf Károlyi Mihály kiáltott ki, manó tudja milyen alapon, megsemmisítve a történelmi haza helyreállításának reményét. Ez végtelen tragédiák sorozatát nyitotta meg: a kommunizmus rémuralmát, a trianoni hazavesztést, a II. világháborúba vezető utat. A következő köztársaság 1945 után a szovjet tankok árnyékában született, hamarosan ismét a vörös terror vette kezdetét, és hipp-hopp egy népköztársaságban találtuk magunkat. Harmadjára 1989. október 23-án, 1956 rehabilitálásával a zászlókon megint a kommunisták kiáltották ki a köztársaságot, igaz, ők már reformereknek mondták magukat, és gazdasági-szellemi hatalomra váltották át politikai hatalmukat, összenőve az SZDSZ liberálisaival, akik budapesti lakkcipős fiúkként erre készen álltak a háttérben. Már csak családi indíttatásból is. Pető, Magyar, Bauer… Így együtt könnyedén vették vissza a hatalmat a Horn, majd a Gyucsány-kormány révén, és immár közös politikai rezsimet hoztak létre Magyarország kirablására. Minden tekintetben a külföldi transznacionalista tőke előtt nyitották hajbókolva nagyra a kapukat, s tették szinte gyarmattá hazánkat.

Következő tézis: „2022-es választásokat nem egyszerűen kormányváltássá, hanem egymással összefüggő politikai, jogi, társadalmi és gazdasági rendszerváltássá is teszi. A rendszerváltás nem a 2010 előtti rendszer helyreállítása, nem restauráció, hanem új, európai szabályokhoz alkalmazkodó politikai, jogi, társadalmi és gazdasági rendszer teremtése, kialakítása.”

Erre mondják azt, nézd már meg, hogy tollas-e a hátam! Szóval azért Benedek Elek dédunokájától többet vártam volna!

Kicsit nevetségesen hangzik, hogy a Gyurcsány vezette szörnykoalíció megnyeri a választásokat, de nem a 2010 előtti politikát folytatja majd a sleppjével, hanem valami idealista européer politikát. Ráadásul ugyanazok az arcok fenekednek a háttérben, akiket a Gyurcsány-érából jól ismerünk. Hogy azonnal pozíciót kapnak azt láthatjuk a budapesti polgármester választás utáni helyzetből. Nemzetközi szinten pedig kezdetét venné a föderalista politika támogatása, hogy a maradék talpalatnyi hazát is kiszolgáltathassák a nyugati hatalmaknak. Ennek folyományaként ismét bekövetkezne az eladósodás, a IMF-szabályozás, az alapkamatok égig emelése a devizahozamok növelése érdekében, stb. Ja, és Surányi György az aranyat is eladná megint a monetáris modernitás jegyében? Esetleg egy külföldi széfben lehetne elhelyezni a Szent Koronát is!

Következő tézis:Az alakuló ülésnek a Magyar Köztársaság kikiáltásának meghirdetésén túl, „meg kell állapítania az Alaptörvény és az önkényuralmat kirívóan biztosító törvényi rendelkezések alkotmányellenességét és semmisségét.”

Ha kimondják az Alaptörvény semmisségét, akkor életbe lép az az 1989-es ideiglenes alkotmány, amely alapján levezényelték a Lengyel szerint is elhibázott rendszerváltást. Esetleg érdemes lenne ennek okán azt is hatályon kívül helyezni, és akkor végre tiszta lenne a kép: az 1949-es kommunista alkotmányból indulhatnának ki újra, és nem a IV. köztársaságot, hanem a népköztársaságot lehetne kikiáltani. Megvan hozzá minden még a raktárban, címer, zászló, internacionálé, háromperhárom, stb!

Következő tézis: „…az 2022-es rendszerváltó kormánynak nem politikai pártkormánynak, hanem civil szakértői kormánynak kell lennie, a civil szerveződést az ellenzéki szakértői árnyékkormány igazságügy-minisztere vezetésével és civil szakértőivel szükséges összehangolni.”

Civil szakértők. Open society by György Soros. Ott ülnek majd a Soros-árnyak, mint Platón barlangjában az őrök, és felmutatják a leláncolt embereknek a valóság földi mását. Hol a rossebben van ez a demokráciától? Nem az emberek választják meg a kormányukat, hanem eleve az árnyak tárgyalnak mindenkivel 1921 őszétől, majd ők kerülnek be a valamiféle kormányba, mely 2 évig uralkodik, aztán magától átadja a hatalmat az esetlegesen megválasztott kabinetnek? Igen! „Az egyesült ellenzék képes abba belenyugodni, hogy saját széttartó és nem megalapozott (!) programjai és részben politikusai nélkül alakul egy ellenzéki szakértő árnyékkormány 2021 őszén, majd válság-kormányoz és reformokat indít 2022 és 2024 között, 2024-től jöhet a politikai kormányok normális váltógazdasága a IV. Magyar Köztársaság demokratikus jogállami keretei között!”

Hát igazi mesebeli fordulat! – mondaná Benedek Elek! A „mi vagyunk a szakértők szlogent az SZDSZ már a kilencvenes években is hirdette magáról, miközben eladták a nemzeti vagyont szebb darabjait. (Melyet elődeik raboltak el a magyar emberektől!) Hiába no! Az aranykezű bábjátékos bőséggel megtérülő spekulációja!

Következő tézis:Az egyesült ellenzék választási programjában bejelenti, hogy támogatja a büntető igazságtételt és a társadalmi igazságosságot szem előtt tartva átrendezi a tulajdonviszonyokat.”

Nos, ezt kommentálni sem érdemes, a tézis folytatása magáért beszél, Rákosi ipari tanulóinak szövege: „a törvénytelenül szerzett vagyonok egy része a bíróság által megítélt vagyonelkobzás révén kerülhet állami tulajdonba, más része törvényes államosítással és ebből a tulajdonból lehetséges valamiféle igazságos és méltányos igazságtétel. (A Biden-csomaghoz hasonlóan a meghatározott jövedelmi szint alatt élőknek egyszeri juttatásként, méltányos összeget kell kifizetni a társadalmi igazságosságnak megfelelően: amíg te szegényedtél, ők törvénytelenül gazdagodtak.)”

Ismert fordulatok a kommunizmusból. Vagyonelkobzás, államosítás, igazságtétel, bebörtönzés! Esetleg földosztás, majd téeszcsé, majd azt is államosítjuk, mert nem hatékony! Újra minden a miénk!

Következő tézis: Csak egy tekintélyes és hiteles civil árnyékminiszter tud leülni a mai belügyminiszterrel, hogy tárgyaljon a választások tisztaságáról, a törvényes eredmény elismeréséről, az erőszakszervezetek féken tartásáról, a közrend, közbiztonság fenntartásáról.”

Már látom lelki szemeim előtt! Bejön egy árnyék, Pintér Sándor szívélyesen fogadja, mindjárt át is adja a bársonyszékét és gratulál az árnyékutódnak. Brávó!

Vlagyimir Iljics elvtárs ugyan lekéste a forradalmat, de sebaj! Permanenssé tette azt áprilisi téziseivel meg a nyugat pénzével. Újra itt kopogtatnak programjukkal a „nagy előd” árnyai. Ne nyissunk nekik ajtót jövőre!