A civil társadalom feletti pünkösdi királyság vége vészesen közeleg.

A szülőföld és benne az édesanyák ölelése az istenadta természet jelenét, jövőjét jelenti. Ez a környezet eredményezte az európai kultúra töretlen fejlődését. A kontinensek előtt élen járva kialakult az erkölcs és jog szinkronizált hatása, korlátok közé terelve a politika és a gazdaság szereplőit.

A valódi demokrácia fogalma tartalmazza a népek többségi akaratát, kialakítva a népfelség elvét, amely szolgálja a társadalmakat és a konszenzus irányát.

Lehetővé vált az emberséges célok defenzív, békés úton követése.

A közösségépítés keresése azonban jó és rossz irányt vehet, ha az eltér a szuverén államok népeinek akaratától.

A demokratikus jogállamiság alapja a választópolgárok meghallgatása, majd optimális módon érdekeik elfogadása és megvalósítása. Kialakult formája az országgyűlési választások rendje, ahol az emberek szabadon látják el bizalmukkal választott képviselőiket. Igaz, hogy pártokra adják voksaikat, de az összegzéskor a demokrácia elve érvényesül.

Ugyanakkor félre lehet vezetni a civil társadalmat, amikor a kijelölt képviselők hátat fordítanak megbízóiknak, és megélhetési politikusként realizálják státuszukat.

A pénzcápáknak érdeke, hogy a dús világtengerben olcsón halásszanak, fondorlatos eszközökkel jelöljék ki a nekik megfelelő területeket. Ők azok, akik elsötétített háttérben eldöntötték Európa elfoglalását.

A Soros György vezette felderítő és tesztelő osztag elérkezettnek látta az időt a közel 80 éve békességben élő európai civilek hátbatámadására. Eszmeiségének gyakorlására szolgálatba állította korrumpált híveit, kinyittatta Európa kapuit. Jólétet és ölelést ígért az illegális migránsok millióinak.

Úgy tűnik, ha nem cselekszünk, ez a csábító trükk beválik, kiegészítve a genderideológiával, és megspékelve az orosz-ukrán háborúval.

A tőzsdecápák örökös adósságba kergetnék Európa őslakosságát, nagylelkű hitelekkel és az ahhoz tartozó, örök időkig tartó kamatokkal. Fő csatlósaik a megvett NGO-k, melyeknek feladata az államok szuverenitásának meggyengítése, gazdasági életük tönkretételével.

Az Európai Unió korrupcióban leledző elitistái a választók hangját semmibe véve megpróbálják a jobb sorsra érdemes uniós intézményrendszer düledező falait megtámasztani. Hihetetlen arcátlansággal, a hamiskártyás frakcióvezérek összebútorozásával sajátították ki a vezető státuszokat.

A civil társadalom feletti pünkösdi királyság vége azonban vészesen közeleg.

A szuverenista és patrióta szemlélet gőzerővel tör előre. Rövidesen felülvizsgálatra kerülhet az európai polgárok megkérdezése nélküli, uniós bürokrácia által vezérelt jogalkotás. Úgyszintén a nemzetállamok népfelséghez kapcsolódó jogainak megnyirbálása, szuverenitásuk csonkítása.

A kettős mércék elfogult használata, kivételezés a csókos államokkal, amelyek térde már a földet súrolja szintén ilyen sorsra ítéltetett. Számos tagországban polgárháborús szelek fújdogálnak. A szuverenitás és szabadság szelleme nem tűrheti palackba zárását. A hívatlan hamis prókátorok vendégszereplésének, lobbizásának véget kell vetni.

Jókor, nem véletlenül és talán még időben bukkant fel a Patrióták Európáért Szövetség, mely frakcióvá alakulva már ünnepelheti születését.

Magyarország szellemi honvédői, igaz hazafiak, köszöntik Orbán Viktor miniszterelnök urat és a társalapítókat, akik szakmai és politikai tudásuk birtokában, talán isteni sugallatra is, a 24. órában cselekedtek.

Kétségessé nem tehető, hogy munkájukat támogatni fogjuk. Kijelöltük választott vezetőink feladatait, ettől eltérni hozzájárulásunk nélkül nem ildomos.

Továbbra is fenntartjuk a CÖF-CÖKA vezérmondatát: „Semmit rólunk, nélkülünk!”.

Hajrá, patrióták!

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Borítókép: Csizmadia László, a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke
Forrás: civilek.info