Május 30-a államalapító István királyunk kézereklyéje, a Szent Jobb átvitelének, oltárra emelésének ünnepe 1084 óta, Szent László (lovag)király rendelete szerint. Juhász Katalin néprajzkutató szervezésében 2017 óta tartanak ezen a napon úgynevezett „folkmisét”, amelyen a zenei szolgálatot népzenészek, népi és gregorián énekesek látják el.

Juhász Katalin így fogalmazott: „Az első két alkalommal a Hagyományok Háza intézményi hátterével szerveztem az eseményt, később már intézményi háttér nélkül, közösségi összefogással sikerült megvalósítani. Megrendítő, felemelő élmény volt mindhárom eddigi alkalom, ahol a liturgián, hívők és nem hívők, együtt énekelve és imádkozva élhettük meg összetartozásunkat, magyarságunkat.

Egyfajta hálaadás ez Szent István életművéért, amely ezer éve stabilan fennáll, működik, és amelynek mi is alkotó részei vagyunk.

Ez az ünnep szinte egy második augusztus 20-ává kezd válni, azzal a különbséggel, hogy ez nem hivatalos állami, hanem teljesen alulról szerveződő ünnep, amely idén egyfajta hálaadás a járvány enyhüléséért, a gyógyulásokért, és ima az elhunytak (köztük Snell György segédpüspök, a bazilika volt plébánosa, a Szent Jobb Őre) lelki üdvéért. Természetesen az ötletgazda Halmos Bélára, a táncházmozgalom egyik elindítójára is emlékezünk ilyenkor.”

A szentmisét celebrálja: Horváth Zoltán protonotárius kanonok, esperes, mb. plébános. Közreműködnek: Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium, a Szent Angéla Ferences Gimnázium és a Zeneakadémia diákjai, tanárai, a Magyar Tekerőzenekar hangszeresei, énekesei és furulyás, dudás, tárogatós barátaik, valamint a Magyar Királyi Koronaőrök.

A misén kétféle évszázados zenei hagyomány, a gregorián és az egyházi népének egymást kiegészítve hangzik fel. Nagy zenetudósaink, Dobszay László, Rajeczky Benjámin és Szendrei Janka közös érdeme, hogy a folklórgyűjtések során lejegyzett egyházi népénekek színe-javát a magyar gregoriánnal együtt a magyar katolikus liturgia szolgálatába állították az Éneklő Egyház énekeskönyv összeállítása révén. A Szent István-mise tételeit ebből, és a Medgyesy Norbert–Vakler Anna szerkesztésében Énekek Szent István királyról címmel megjelent gyűjteményből állították össze.

Forrás: magyarnemzet.hu

Kiemelt fotó: Dusa Gábor/ Illusztráció