A Wass Albert idézet jól tükrözi a 2010-ben elfogadott törvényt, amely a trianoni békeszerződés aláírásának dátumát nemzeti emléknappá tette. Vagyis ma van a Nemzeti Összetartozás Napja.

Semjén Zsolt és Kövér László indítványára az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Szarka Tamás dala, a Kézfogás is a magyarság összetartozását fejezi ki.