Utat tört magának az abortuszlobbi a legfelsőbb politikai döntésekben is. Amit néhány éve még sikerült megállítani az Estrela-jelentés kapcsán, azt most elérték. Elindult Európa a korlátlan abortuszok és melegházasságok irányába, amire a gyerekeket is tanítani kellene az iskolapadokban.

Ezt, és sok más veszélyes javaslatot tartalmaz az elfogadott Matic-jelentés. Igaz, hogy az EP jelentések nem kötelezőek az országokra nézve, azaz nem holnap lépnek életbe a benne foglalt javaslatok… hanem „csak” néhány év múlva, amikorra a most elfogadott jelentés „puha” szóhasználata megkövesedik, és ráépül az „új Európa”…

A CitizenGo petíciója tehát nem érte el a célját, az uniós dühöngő elmebetegek (értsd: globalisták) keresztülverték az életellenes, természetellenes jelentést. Ugyanakkor a gyilkosság-pártiak más aljas eszközöket is bevetnek a normalitással szemben.

A civil szervezet közleménye így fogalmaz:

„Ha felszólalunk a gyermekek védelmében, ha védjük a nőket és a gyermekeket az eltárgyiasítás ellen, ha kiállunk a házasság és a család intézményének megerősítéséért, célkeresztet rajzolnak ránk. Nem első alkalommal jelenünk meg olyan európai parlamenti jelentésben név szerint, melyek hergelik a kedélyeket a liberális táborban. Mi is történt?

Küldetésünkhöz híven évek óta igyekszünk eljuttatni a magyar családok hangját a hazai és nemzetközi döntéshozók felé. Az Önök felajánlásaiból, az Önök támogatásából valósítjuk meg projektjeinket, fizetett munkatársak pályázati források felhasználása nélkül. Büszkék vagyunk arra, hogy szűkös anyagi lehetőségeink mellett is már évekkel ezelőtt sikerült az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatos aggályainkat és felvetéseinket eljuttatni az illetékes döntéshozóknak. Több, mint hatezer, nevét vállaló honfitársunk csatlakozott akkoriban az állásfoglalásunkhoz és az erről szóló petícióhoz, így Magyarország újragondolta álláspontját és nemet mondott az Isztambuli Egyezményben rejlő ideológia bevezetésére. Többek között ezt nem hagyhatta szó nélkül az Európai Parlamentben az egyik legaktívabb lobbiszervezet, és jelentést írt azokról, akik a mostani Matic-jelentés ellen is felszólaltak vagy korábbi család- vagy életvédő kezdeményezésekben vállaltak szerepet.

Fotó: MTI/EPA/Patrick Seeger

Fotó: MTI/EPA/Patrick Seeger

A 108 oldalas jelentést (Tip of the Iceberg) a Szexuális és Reproduktív Jogokért Európai Parlamenti Fórum adta ki (azaz az abortuszlobbi egyik brüsszeli irodája). A jelentésben:

• összemossa a szereplőket, barátainkként említenek olyanokat, akiket maximum névről ismerünk (beleértve a magyar szereplőket is, mint például Mészáros Lőrinc);
a Katolikus Egyház brüsszeli irodájának felhánytorgatja, hogy miért támogatja az abortuszellenes szervezeteket vagy a házasságot egy férfi és egy nő szövetségeként definiáló kezdeményezéseket (az általam vezetett AnyaApaGyerekek európai kezdeményezést nem támogatta, és brüsszeli vagy párizsi irodánk sem volt sajnos);
a jelentésben szereplő egyes személyek érzékeny adatait is közzétették, gyanítom, hogy a beleegyezésük nélkül (ennek jogi következményeivel valószínűleg számolniuk kell).

A jelentés igényességét jelzi, hogy sem szervezetünk nevét, sem vezetőjének nevét nem tudták pontosan leírni…

Egyetlen gondolat van a jelentésben, amellyel teljes mértékben egyetérthetünk. A kiadvány előszavában fogalmaz így egy osztrák parlamenti képviselő: „We are certain that in the end, it will not be money that determines the battle for people’s hearts and minds.” „Biztosak vagyunk abban, hogy végül nem a pénz fogja meghatározni az emberek szívéért és lelkéért folytatott küzdelmet.”

És kik támogatták mindezt?

Kik azok, akik szerint az abortusz korlátlan elterjedése mindennél előbbre való? Kik azok, akik szerint az abortusz és az azonos neműek házassága a világ, ezen belül a gyermekek javát szolgálja?
Ők azok:

• UNFPA: ENSZ Népesedési Alap,
• WHO: Egészségügyi Világszervezet,
• Bill and Melinda Gates Foundation (Bill Gates alapítványa),
• IPPF: International Planned Parenthood Foundation (az egyik legnagyobb abortuszszolgáltató, az amerikai águk a magzati szervkereskedelemről híresült el),
• European Commission: Európai Bizottság,
• Open Society Foundations (Nyílt Társadalom Alapítványok, Soros György birodalma).

Láthatjuk, Hogy az Európai Bizottság finanszírozza az EU egyik legnagyobb abortuszlobbi-szervezetét… Ebben az ellenszélben állunk ki a gyermekek és a családok védelmében.”

A jelentés négy fő követelést fogalmaz meg: az ingyenes fogamzásgátlást, az ingyenes abortuszt, a nemek közötti esélyegyenlőség kötelező érvényre juttatását (pl. homoszexuálisok házassága) és a kötelező LMBTQ-oktatást. Visszalépésnek minősíti azoknak a politikusoknak és életvédő mozgalmaknak az elkötelezettségét, akik kiállnak a meg nem született gyermekek megölésének megakadályozása mellett. (Sőt, a Parlamentnek a jelentést véleményező Fejlesztési Bizottsága még “szélsőségesnek” is nevezte az élet védelmére irányuló erőfeszítéseket.) Alapvető céljának érvényre juttatásához követeli, hogy töröljék el az orvosok, ápolók és tanárok lelkiismereti szabadságát, illetve a „szexuális és reproduktív egészségvédelemmel” kapcsolatos valamennyi jogi akadályt, valamint azt, hogy a tagállamok masszívan finanszírozzák a mindezzel kapcsolatos propagandát.

A szexuális nevelés radikális baloldali narratívájának erőltetése nyilvánvalóan megsérti azt a jogot, hogy a szülők gyermekeiket saját meggyőződésük szellemében neveljék. Pedig az Európai Unió Alapjogi Chartája 14. cikk (3) bekezdése pontosan kiköti „a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak”, és ezt a jogot „tiszteletben kell tartani az e jogok és szabadságok gyakorlását szabályozó nemzeti törvényekkel összhangban”.

Mint mindig, a globalistákat csak addig érdeklik a szabályok és szerződések, amíg azok az ő céljaikat szolgálják.

Meddig tűrjük még ezt?

(Címkép: Matic, az abortuszpárti horvát képviselő. Fotó: Political Network for Values)