Az erőszakos asszimiláció veszélye lebeg Damoklész kardjaként az erdélyi magyarság feje fölött, és a veszély elhárítására fel kellene készülnünk az utcai demonstrációkra – nyilatkozta Ludovic Orban PNL-elnök kijelentésére reagálva Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke.

Orban vasárnap a Hargita megyei PNL küldöttgyűlésén arról beszélt, hogy Hargita megye fejlődési potenciáljának kiaknázásával a régió etnikai összetétele is jelentősen módosulhat. Izsák szerint “nagy hibát követ el, aki megpróbálja eljelentékteleníteni ezt a kijelentést, a választási kampány terhére írva a pártelnök megnyilvánulását, hiszen ő egy olyan veszélyre figyelmeztet bennünket, amely valós, küszöbön álló veszély, és nem idegen a párton belüli vetélytársaitól sem, de még a velük szembenálló Szociáldemokrata Párttól sem.”

“Nincs különbség a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt regionális fejlesztési tervei között Székelyföld tekintetében. Az előbbi szókimondóbb, nincs tekintettel a nemzetközi jog betartásának látszatára sem, sem Románia kötelezettségvállalásaira, ezzel szemben Liviu Dragneaék ugyanezt a magatartást megpróbálták ravaszkodva elrejteni.

Ilyen körülmények között nem nyugtatni és altatni kell az érintett közösséget, hanem figyelmeztetni a veszélyre, és megkérdezni: fel vagyunk készülve utcai tüntetésekre?

Fel vagyunk készülve a polgári engedetlenségre? Hiszen egy olyan veszély, Damoklész kardja lebeg felettünk, amely sem a román királyi diktatúra, sem Antonescu diktatúrája, sem a kommunista diktatúra idején nem csapott le ránk” – írja Izsák.

Szerinte az Európai Unió teljes mértékben nem garantálja az erőszakos asszimiláció elhárítását; “egy nemzeti ellenállásban mindenkire szükség van, legyünk készen” – fogalmazott.

“Álláspontunk szerint Székelyföldön szükség van fejlesztésre, szükség van beruházásra. Ezeknek a tervét azonban nem szabad kivenni a helyi és megyei önkormányzatok hatásköréből, és meg kell teremteni számukra a lehetőséget, hogy az elnéptelenedő székely falvak infrastruktúráját fejlesszék, hogy az onnan kényszerűen elköltözöttek hazatérhessenek.

A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése éppen erről szól. A nemzeti régiók gazdasági lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. A Székely Nemzeti Tanács mintegy másfélmillió uniós polgári aktív támogatásával sikerre vitte ezt a kezdeményezést. Ez a békés, építő megközelítés. Ez a mi megközelítésünk. Románia sorozatos pervesztése az Európai Bíróságon üzenet Ludovic Orbannak, Liviu Dragneának és az egész román politikai elitnek: rossz úton járnak!” – zárul az SZNT elnökének közleménye.