Forró Krisztián pártelnök a Szövetség létrejöttéről és a múlt sérelmeinek rendezéséről nyilatkozott a Magyar Hírlapnak. Részletek az interjúból.

– Mi volt az a kulcsfontosságú érv vagy kompromisszum, amivel hosszú évek késlekedése után végre sikerült áthidalni az ellentéteket, és megalapítani a Szövetség magyar pártot?
– 2020-ban válaszúthoz érkezett a felvidéki magyar politika. Az utolsó parlamenti választás eredményei ültették tárgyalóasztalhoz a korábban külön-külön, sőt egymással szemben politizáló pártok képviselőit. A szlovák választási törvény nem veszi figyelembe a magyar közösség számarányát, és a felvidéki magyar választók is megmutatták, hogy nem kívánnak két lista közül választani. Ahhoz, hogy az egyesülési folyamatról szóló hárompárti tárgyalások elkezdődhessenek és sikerrel végződhessenek, arra is szükség volt, hogy azok a politikusok, akik a tisztújítások után átvették a pártok irányítását, felelősséget vállaljanak az itt élő magyar közösség jövőjéért, az általuk lakott régiók felzárkóztatásáért.

– Éveken keresztül sok ezer felvidéki magyar szavazat veszett el amiatt, hogy választott pártjuk nem érte el a parlamenti küszöböt. Jelenleg is öt százalék körül mozog a párt, mivel fogják meggyőzni a magyarokat, hogy szavazataik ezúttal biztonságban vannak?
– Sok munkával, jó programmal és azzal, hogy választóinknak, közösségünk képviselőinek nemcsak azt mondjuk el, mit szeretnénk elérni, hanem azt is, hogyan. Azon túl, hogy sok ezer magyar szavazat elveszett, sok ezer ilyen szavazat a szlovák pártokat erősítette, amelyek kihasználták a megosztottságunkat.

Másfél év elteltével jól látható, hogy ezek a pártok az említett szavazatok megszerzését tartották fontosnak, nem a közösséghez tartozók érdekképviseletét. Ígéretekkel tele a padlás, de konkrét eredményeket a jelenlegi kormány nem tud felmutatni. Előrelépések helyett leépítések történtek. Említhetnénk a Kisebbségi Kulturális Alapot ért támadásokat, a kulturális és az oktatási minisztériumban korábban kiépített nemzetiségi osztályok megszüntetését, a déli és a keleti régiókban tervezett infrastruktúra-fejlesztés fékezését és leállítását.

Mindezt az emberek is látják, saját bőrükön tapasztalják.

– A mindenkori budapesti kormányhoz fűzött hozzáállásuk eddig ütközőpont volt a különböző magyar pártok közt. Ezek olyan ellentétes álláspontok voltak, amelyek alatt nem lehet egy közös nevezőt húzni. Melyik fog tehát az új párt anyaországgal ápolt kapcsolataiban érvényesülni?
– A Szövetségben egyesült elődpártok egyetértenek abban, hogy az egységes pártnak arra kell törekednie, hogy jó partneri kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal. A magyar nemzet részeként a felvidéki magyarok is érdekeltek a határokon átívelő nemzetpolitikai törekvések megvalósításában. Elsődleges feladatunknak azonban azt tartjuk, amiért maga az egység is létrejött, hogy az itt élő magyarok problémáira keressük a megoldásokat.

A teljes cikket itt olvashatja el.
Kép: Szövetség Párt