Földi-Kovács Andrea újságíró és Földi László titkosszolgálati szakértő a többi között az általuk létrehozott Védett Társadalom Alapítvány munkájáról, a gyermekvédelmi népszavazásról és az LMBTQ-lobbiról is beszélt a Scruton Belváros rendezvényén.

Földi László a technika világát alapul véve hasonlította össze a Nyílt Társadalom Alapítványokat a Védett Társadalom Alapítvány eszmeiségével. Szerinte míg az előbbiek stand-by állapotban vannak, és minden esetben – habár nagyon költséges módon – azonnal tudnak reagálni a folyamatokra, addig a normálisan működő embereknek „kikapcsolt állapotuk” miatt ez sokkal lassabban megy.

Kiemelte, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok képesek a világ befolyásolására gazdasági, pénzügyi és politikai értelemben.

Példaként hozta a 2008-as gazdasági válságot és az illegális migrációt, a keresztényüldözéseket vagy a hagyományos családmodell lekezelését, illetve a genderelméletet. Hangsúlyozta: az ezekkel kapcsolatos folyamatokat az ilyen szervezetek vagy gerjesztik, vagy a saját érdekeik mentén felhasználják, hogy még nagyobb befolyásra tegyenek szert. Ennek eszköze a hálózatépítés, amire az NGO-k is épülnek. Ezek képesek arra is, hogy a politikát is befolyásolják, vagyis nagyon komoly hatalomra tesznek szert.

Földi-Kovács Andrea ennek kapcsán arról beszélt, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok dollármilliárdokat invesztáltak az elmúlt években a drogliberalizációba, az eutanázia széles körű elterjesztésébe, az abortuszliberalizációba, terjesztik az LMBTQ- és a genderideológiát, illetve támogatják az illegális migrációt is. Kiemelte, hogy magukat emberi jogi szervezeteknek mondják, mégis emberellenes tevékenységet folytatnak. Akik pedig ezeket pénzelik, azok nyíltan deklarálták, hogy pénzügyi és hatalmi érdekeik vannak, bár sok munkatársuk erről kezdetben nem is tudott.

Az újságíró elmondta, hogy ezzel szemben a

Védett Társadalom Alapítvány az élet védelmét, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének lehetőségét és jogát, a hagyományos családmodellt, a vallás- és lelkiismeret-szabadságot, a területi szuverenitást és integritást, illetve a nemzeti kultúrák és hagyományok védelmét tűzte ki célul, mert ezek célzott támadás alatt állnak.

Földi László kiemelte, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok a pénz erejét használják befolyásolásra. Példaként említette, hogy a budapesti multik kötelezhetik a munkavállalóikat arra, hogy részt vegyenek a Pride-on akkor is, ha nem akarnak. Vagy, miután a gyermekvédelmi törvény nem teszi lehetővé, hogy az óvodákban, iskolákban érzékenyítsék a gyerekeket, ezért az egyetemeken a pedagógusképzés részeként végzik a tevékenységüket. Elmondta, hogy a Védett Társadalom Alapítványnak nincs pénze, de fontos, hogy a hálózattal szemben a hálózat tud küzdeni. Ezért a már jól működő civil szervezeteket, hagyományőrző köröket szeretnék összekötni, mert az érték a kis helyi közösségekben van.

Földi László szerint ha a baloldal megnyerné a választásokat, azonnal bevezetnék a fenti ideológiákat. Magyarország viszont ezzel szembement az elmúlt tizenkét évben, mert a miniszterelnök mögött ott álltak az emberek, és a normalitást választották.

Forrás és teljes cikk és kép: magyarnemzet.hu