Ami az állam részéről vagy a magánszférában szolgáltatás, az az egyházak esetében szolgálat.

Az óvodákban a nemzet és az ország jövője bontakozik ki lassan napról napra. Ami az óvodában történik, az mindörökké elkíséri a gyermeket – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a református egyház országos óvodaprogramjának projektzáró ünnepségén vasárnap, a Bács-Kiskun vármegyei Kunszentmiklóson.

Gulyás Gergely az Áldás Református Óvodában hangsúlyozta: ahhoz, hogy az ország előrejuthasson, mindenhol jó óvodákra és jó iskolákra van szükség. Továbbá „mindenhol szükség van hitében és összetartozásában erős közösségekre, amelyek önmagukon túlmutató célok szolgálatában dolgoznak”.

A miniszter azt mondta: a kormány a legfontosabb célokhoz szükséges támogatást még a legnehezebb években is – járvány után, háborúval a szomszédban – biztosítani tudta, hiszen az országos óvodaprogramhoz a református egyháznak 35 milliárd forintot nyújtott. A katolikus egyház 67 milliárdból 128 óvodát épít, fejleszt és bővít, míg az evangélikus egyház csaknem 10 milliárd forintból 13 óvodát.

Gulyás Gergely felidézte: az alaptörvény teljes körűen biztosítja a lelkiismereti szabadságot és a vallásszabadságot. Elismeri azt a tényt, hogy a keresztyénségnek mindig nemzetmegtartó szerepe volt Magyarországon.

A miniszter, utalva egy 2018-as felmérésre, kiemelte: a magyarok több mint 80 százaléka értéknek tartja a keresztyénséget, a keresztyén kultúra és értékrend továbbra is rendkívül „magas támogatottságnak örvend a magyar társadalomban”.

Gulyás Gergely szavai szerint hatalmas igény mutatkozik az egyházak szolgálatára. A tanításra a bölcsődétől az egyetemig. A szociális gondozásra a mélyszegénységben élőktől az idősotthonokig. Gyógyításra a Bethesda Gyermekkórháztól a felnőtt betegeken át egészen a szenvedélybetegekig – sorolta.

Hangsúlyozta: ami az állam részéről vagy a magánszférában szolgáltatás, az az egyházak esetében szolgálat.

A szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, míg a szolgálattal Isten előtt is el kell számolni, az ő dicsőségére is kell végezni – mondta a miniszter.

Hálaadó-istentisztelet

Kunszentmiklós, 2023. szeptember 10.
Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke (b), Novák Katalin köztársasági elnök (b2) és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (b3) a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramját lezáró hálaadó istentiszteleten és projektzáró ünnepségen, a Bács-Kiskun vármegyei Kunszentmiklóson 2023. szeptember 10-én.
MTI/Bruzák Noémi

Gulyás Gergely szerint valószínűleg éppen ennek köszönhető, hogy a református egyház szolgálatát a legtöbb területen még mindig többen szeretnék igénybe venni, mint ahányan ezt megtehetik, és ez a kormányra is további kötelezettséget ró.

„Azt a kötelezettséget, hogy a különváltan létező állam és egyház együttműködése során hozzájárulhassunk azoknak a kereteknek a megteremtéséhez, melyben az egyház a társadalmi igények szerint vállal át és lát el közfeladatot a jövő nemzedékek számára elengedhetetlen értékeket hordozó szolgálatával” – fogalmazott.

A miniszter emlékeztetett: az elmúlt 13 évben Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein több mint 3700 templom újult meg, 200 új templom épült magyar kormányzati támogatással. Ebből csaknem 1300 református templomot újítottak fel, és 55 újat építettek.

A mai világban ez önmagában is világos üzenet, a mai Európában pedig szembenállás mindazzal, ami kordivat Nyugaton – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke szerint „amikor azt mondjuk, hogy a vallás a legszemélyesebb közügy, akkor ez egy hitvallás”, és minden abból következik, hogy ez a legszemélyesebb ügy, a hit megtermékenyíti-e, inspirálja-e a nemzeti hovatartozásunkat, férfiként és nőként, apaként és édesanyaként, nagyszülőként és gyermekként átjárja-e az életünket.

A püspök megfogalmazása szerint a keresztény hit csodája, hogy egyszerre személyes, közösségi és egyetemes. A hit megtartja az embert személyes életében, megtartja a közösséget, az egyházat és nemzetet. Az egyetemesség pedig azt jelenti, hogy „az egész életünket, közösségi nemzeti létünket átfogja Krisztus megváltó szeretete, Krisztus megváltó műve”.

Balog Zoltán kiemelte: különös felelősség, ugyanakkor nagy kiváltság, hogy a református óvodákban azt adhatják át a gyermekeknek, ami a legfontosabb, „a hitet, magát Jézus Krisztust”.

Emlékeztetett: a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramja keretében 2018 óta 66 beruházás valósult meg: 46 helyszínen épült új intézmény, 18 helyszínen már meglévő épület felújítása, korszerűsítése történt meg, 2 településen pedig az eszközök korszerűsítésére nyílt lehetőség. Közölte: 24 olyan település is bekerült a programba, ahol eddig nem volt református óvodai szolgáltatás.

A kormány 35 milliárd forintos támogatásának köszönhetően háromezer új óvodai férőhelyet hoztak létre, így már több mint tízezer református óvodába járó gyermek van ma Magyarországon. A beruházásokhoz kapcsolódva pedig több mint négyszáz új munkahely is létrejött – tette hozzá a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.

A projektzáró ünnepség a református egyház országos óvodaprogramjának helyszíneit reprezentáló, Magyarországot mintázó mágnestábla avatásával zárult.

MTI