Itt az idő, hogy a múzeumi és emlékhelyekhez kötődő kulturális kezdeményezések mellett kinyissuk templomaink kapuit, hogy megmutassuk népünk, országunk és városunk keresztény gyökereit – így reagált Pál József Csaba püspök akkor, amikor annak idején bejelentették, hogy 2023-ban Temesvár lesz a három európai kulturális főváros egyike.

A püspök, aki 2018 óta tölti be ezt a tisztséget, ennek kapcsán rámutatott: Temesváron évszázadok óta békében él egymás mellett sok felekezet és nemzetiség. „Meg tudták őrizni identitásukat, az együttélésben a sokszínűséget kölcsönös ajándéknak tekintve. A vegyes házasságban élő családokban és a vegyes városrészekben megtanulták egymást tisztelni és becsülni. Ezért gondolom, hogy az, amit Temesvár Európának felkínálhat, mert megtapasztalt, az a békés együttélés szellemisége”.

Arról, hogy mi minden történt az EKF-programok kapcsán, a püspök elmondta: a fiatalokkal egyhetes Ökumenikus Ifjúsági Fesztivált szerveztek május 1. és 7. között.

„Hét felekezetből számos különböző anyanyelvű fiatal, tizennégy hónapon át dolgozott az ifjúsági találkozó előkészítésén. Az előkészítő szakaszban azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a fesztivál legyen fiatalos, keresztény és sugározza az egység szellemiségét. Ez sikerült is nekik: mintegy 30 program, köztük egy színházi előadás a Temesvári Operában, egy körmenet a városban, amelynek során több templomot is meglátogattunk, meditáció a Béga-csatornán tett hajókiránduláson, különböző előadások, Gen Verde koncert a Temesvári Filharmóniában, stb. Egy 40 fiatalból álló ökumenikus kórus is alakult, amely jelenleg is különböző programokon vesz részt”.

Pál József Csaba rámutatott: a múltban a munkanélküliség vagy a szakemberek iránti kereslet miatt jöttek elődeik Temesvárra.

„Ma keresztény alapokra is helyezzük együttélésünket. Hisz mindannyian a mennyei Atya gyermekei vagyunk. Az Ő dicsőségére, szeretnénk, ha gyermekei jól kijönnének egymással, segítenék és szeretnék egymást. Ez lehetne az a látható jel, amit Temesvár ad Európának”.

A gyakran egyszerűen Together-ként emlegetett Együtt Európáért (Together for Europe) összefogás 2023. november 16-18-án szervez nemzetközi rendezvényt „Egységre hivatva– Együtt Temesváron” címmel. Az Együtt Európáért szervezetet éppen Temesvár püspöke hívta meg, hogy városában szervezze meg az Együtt Európáért Barátai éves találkozóját.

„2016-ban részt vettem Münchenben a Together for Europe széleskörű rendezvényén. Nagyon élveztem, és arra gondoltam: ezek a különböző felekezetű emberek azt teszik, amiről mindig is álmodtam: örömmel élnek egységben Isten jelenlétében. Ez egy elsöprő bizonyságtétel. Most erről az Istenben való egységről kell tanúságot tenniük Temesváron is. Amikor majd idejönnek, éppen ez iránti elkötelezettségünkben fogjuk egymást megerősíteni” – mondta ennek kapcsán Pál József Csaba.

Az Együtt Európáért a 2004 óta megrendezett nagyszabású európai rendezvények kapcsán lett ismert, maga a szervezet saját definíciója szerint „a különböző egyházakhoz tartozó keresztény közösségek és mozgalmak szabad összefogása”.

Jelenleg szerte a kontinensen több mint 300 közösség csatlakozik hozzá, melyek autonómiájukat megőrizve, hálózatban, saját karizmájukkal hozzájárulva tevékenykednek közös célok érdekében. „Az Együtt Európáért – vallják – egyfajta válasz szeretne lenni a »kölcsönösség kultúrája« iránti igényre. Általa a különböző egyének és népek befogadhatják, megismerhetik egymást, kiengesztelődhetnek, tanulhatják egymást megbecsülni és támogatni”.

Új Város