A hétvégén, november 24-25-én rendezték meg az Európai uniós Civil Együttműködési Tanács IV. konferenciáját a CÖF-CÖKA szervetzésében. Az EuCET küldetésének tekinti Európa zsidó-keresztény kulturális örökségének megőrzését, hagyományainak ápolását, a nemzetállamok szuverenitásának megvédését, a polgári kezdeményezések hatékonyságának növelését. A mostani konferencia képviselte a népfelség elvét, alulról szerveződik, 19 ország egyesületeinek, alapítványainak képviselői szólaltak fel komoly üzenettel az Európai Unió felé. Célja, amint azt az esemény címében is hirdeti, iránytű Európáért, vagyis iránytűt adni az Európai Unió polgárainak kezébe, hogy megfontoltan tudjanak dönteni a 2024-es uniós választáson.

A budapesti tanácskozás felszólalóinak és a panelbeszélgetések résztvevőinek véleményét megismerve nem titkolható, hogy Európa nagy bajban van. Az Uniót alkotó államok szinte mindegyike küzd az illegális migráció okozta gondokkal, a gender ideológia agresszív megnyilvánulásaival és azzal, hogy kontinensünk elszakadt a keresztény eszméktől, normáktól. Ezért a konferencia egyik fontos feladata annak az útnak a keresése volt, amely visszavezethet a normalitáshoz, a nemzet és a család tiszteletéhez.

A résztvevők a magyar példát reményként idézték, rámutatva, hogy országunk mintául szolgálhat a keresztény-konzervatív elkötelezettségű európaiaknak. Ha a kontinens életben akar maradni, újra meg kell találnia a zsidó-keresztény gyökereket, vissza kell térnie alapértékeihez. A magyar út példája adhat erőt és reményt ehhez, akkor is, ha látszólag túlerőbe került az úgynevezett „progresszív”, azaz neoliberális, neomarxista oldal.

A kétnapos konferencia már létrejöttével is azt példázta, hogy az azonos célokért összefogni képes civil társadalom miképpen érheti el a kitűzött célt. Egyben azt is igazolta, hogy a konzervatív eszméket nem csupán az idősebb generáció vallja magáénak, a résztvevők, előadók között nagyon sok volt a fiatal aktivista, civil vezető, vagyis ébred az új civil generáció és nem passzív beletörődéssel, hanem aktív fellépéssel akarnak munkálkodni a normalitás visszaállítása érdekében.

A IV. EuCET konferencián elhangzott felszólalásokról, a panelbeszélgetésekről készült felvételeket, összefoglalókat portálunk folyamatosan közzé teszi, hogy az ott elhangzott értékes gondolatokat azok is megismerhessék, akik valamiért nem lehettek jelen az eseményen.

Most Csizmadia Lászlónak, a CÖF-CÖKA kuratóriuma elnökének, az EuCET alapítójának a megnyitóbeszédét tesszük közre: