Ezt tuti nem fogják odaát rommá idézni.

Szögezzük le – az idézetek szó szerintiek, nehogy bárkinek az a benyomása lehessen, hogy esetleg csúnyán összevágott és a kontextusból kiragadott mondatokról lehet szó.

Keresem, keresem, de csak nem lelem a független-objektív portálokon, hogy a szívüknek kedves(nek tűnő) vatikáni megnyilatkozásokhoz hasonlóan tudatnák a magyar közönséggel, miket is mondott Ferenc pápa hétfőn a Szentszékhez akkreditált nagykövetek előtt tartott beszédében. Idéznék mégpedig triumfálva, ahogyan azt szokás, mondván, Roma locuta, causa finita, ergo

lesz szíves a keresztény Magyarország tartania magát az elhangzottakhoz.

Úgyhogy jobb híján ezúton pótolnám a mulasztást: „Az emberi élet a létezésének minden egyes pillanatában megőrzendő és védendő; mégis sajnálattal látom – különösen a nyugati világban – a halál kultúrájának folyamatos terjedését, amely egyfajta hamis együttérzés nevében kiselejtezi a gyerekeket, az időseket és a betegeket” – szögezte le az egyházfő.

Tényleg sajnálatos a szentatya szavainak szelektív meghallása: hiszen amennyiben kimondjuk, hogy ő a valódi keresztény könyörület képviselője, akkor nem kétséges, hogy e tekintetben pont ugyanannyira irányadó az az egyébként triviális megállapítása, miszerint nem dolgunk, hogy ítélkezzünk a jóakaratú, Isten-kereső homoszexuálisok felett (akik egyébként per definitionem Istent keresik, nem pedig a kiskapukat), mint amennyire iránymutatásként szolgál az a tételmondata, hogy

a betegek életének szándékos, idő előtti kioltása bizony egyáltalán nem humánus cselekedet, hanem a halál kultúrájának hamis együttérzésen alapuló megnyilvánulása.

De ráadásul a gondolatmenet még folytatódott is: „Sajnálatos módon az utóbbi évtizedekben kísérletek történtek olyan új [emberi] jogok bevezetésére, amelyek egyrészt nem állnak maradéktalanul összhangban az eredetileg meghatározott emberi jogokkal, másrészt nem mindig elfogadhatóak.

Ezek a törekvések ideológiai gyarmatosításhoz vezettek,

amelyben központi szerepet játszik a genderideológia; utóbbi rendkívül veszélyes, mivel annak címén, hogy mindenkit egyenlővé tesz, eltörli a különbségeket. Az ideológiai gyarmatosítás sebeket okoz és megosztottsághoz vezet az államok között, ahelyett, hogy előmozdítaná a békét”.

Az idézet szó szerinti, nehogy bárkinek kétségei legyenek, hogy esetleg csúnyán összevágott és a kontextusból kiragadott mondatokról lehet szó;

igen, minden progresszív és balos sztárpápája mond ilyeneket, egyébként már évek óta és következetesen, csak ki kellene mosni néha a jobb fület is, hogy bejusson rajta az információ.

Egyebekben Ferenc pápa szót ejtett még arról, hogy a béranyaság a nő és a gyermek méltóságának súlyos megsértését jelenti és ezért azt egyetemes szinten be kellene tiltani (még ha ez – teszem hozzá – komoly érvágás lenne is az uniós csatlakozással hitegetett Ukrajnának, amelynek számítások szerint évi másfél milliárd dolláros bevételt hoz(ott) az iparág); de beszédében a szentatya felhívta a figyelmet a nemzetközi közösségen belüli párbeszéd fontosságára is,

rámutatva annak kockázatára, ha a világ különböző „klubokra” szakad, ahol csak az ideológiailag megfelelőnek ítélt államok ülhetnek asztalhoz.

„Az ideológiai polarizáció még a közjóért munkálkodó szerveket is megbéníthatja” – mutatott rá, majd a 2024-es választásokra előretekintve örök érvényűként idézte XII. Piusz pápa(!) szavait:

„Az állampolgárok és az államhatalom kölcsönös megállapodásának tartósságából, összhangjából és jó gyümölcseiből ismerjük meg az igazán józan és kiegyensúlyozott népuralmat, s életerejének és fejlődésének titkát”.

De nem spoilerezek többet – hadd maradjon meg a független-objektív újságíróknak az a rész, amelyben a pápa kimondja:

a migrációnak szabályozottnak kell lennie, hogy a migránsok befogadása és integrálása az ennek felelősségét vállaló népek kultúrájának, érzékenységének és biztonságának tiszteletben tartásával történjék;

valamint hogy ragaszkodnunk kell a szülőföldön maradás jogához és az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez.

Mandiner/Francesca Rivafinoli

Kiemelt kép: Ferenc pápa vasárnapi Angelus (Úrangyala) imádságot tart a vatikáni dolgozószobájának a Szent Péter térre néző ablakából 2023. december 31-én, az év utolsó vasárnapján. MTI/EPA/Vatikáni Média