Zavaró nyelvi jelenség az embert szinte gépnek tekintő (idegen) szavak, kifejezések tolakodó térhódítása, a hivataloskodó, bürokrata-technokrata nyelv mechanikus elharapódzása.

Nem keverhető ez össze olyan nagy nyelvi erénnyel, mint a képes beszéd, a szellemes, láttató erejű szófűzés!

Az eszményi értelemben két ember szerelmének áldásos kiteljesedését szolgáló gyermekvállalást és a legszebb misztériumot, a gyerekszülést, -születést a médianyelv – s egyre többször a közbeszéd is – újabban babaprojektként emlegeti. Ez a szótákolmány a legszürkébb hétköznapi praktikum szintjére süllyeszti ezt az ünnepi létélményt. Téved, aki azt hiszi, hogy szellemes, illetve – fals divatszóval – „trendi” kifejezés ez. A gyermeknek, a szerelem édes gyümölcsének felelős vállalása – projekt?! Rejtélyes okból mégis tért hódít ez az összetétel: „A babaprojekt első lépése: hagyd abba a fogamzásgátló szedését már a baba tervezése előtt 1 évvel”; „Meddig várjunk, ha nem sikerül a baba projekt?” (Az utóbbi mondatban ráadásul hibásan, különírva.) Megesik, hogy maga a beszélő is bizonytalan: vajon tényleg a megfelelő kifejezést sikerült választania? S biztos, ami biztos: a szót idézőjelbe teszi… Arról is értesülünk, hogy immár praktizál babaprojekt tanácsadó (sic!) is. Ha már leírja, hibátlanul kellene: babaprojekt-tanácsadó.

A (kidolgozott) ’terv, tervezet, munkaterv, ütemterv’, a ’valamely munkálat vagy tudományos kutatás tervezete’, a ’program, munkaprogram’, a (nagy, többrésztvevős) ’feladat’, illetve (valamely munkálat vagy tudományos kutatás elvégzésére elkészített és benyújtott) ’pályázat’, valamint a ’valamely meghatározott munkálat vagy tudományos kutatás végzése, folyamata’ jelentésű projekt főnév legtöbb esetben helyettesíthető e sorolt rövidebb-hosszabb magyar megfelelőivel. A szövegösszefüggés alapján felváltható például ezekkel (is): elképzelés, elgondolás, kigondolás, ötlet, kitalálás, célkitűzés, célterv, hosszú távú cél; ajánlat, javaslat; tervvázlat, tervkészítés, kidolgozott terv; kutatási téma; tervmunka, kutatómunka, tudományos kutatási folyamat; fejlesztés; vállalkozás, beruházás, termék vagy szolgáltatás létrehozása; létesítmény.

Burjánzik a projekt a médiában! „A projekt a kerecsensólyom (Falco cherrug) európai magállományának védelmét erősíti meg”; „magyar szakemberek segítik az azeri mezőgazdasági projekteket”; „Mi egy sikeres turisztikai projekt legfontosabb hozzávalója?; „ma a munkahelyeken a feladatokat projektek formájában osztják ki” stb.

Vannak továbbá művészeti projektek, légiközlekedési projektek, ipari projektek, nem is beszélve a kiemelt projektekről stb. S létezik egyebek között egészségprojekt, közlekedésbiztonsági projekt, könyvprojekt, járműbeszerzési projekt, sportprojekt, oktatási projekt, közösségi projekt. Bátran kicserélhető ez a latin, illetve angol eredetű idegen szó az emlegetett rokon értelmű magyar kifejezések valamelyikére!

De mielőtt ez megtörténne, megosztjuk a nagy hírt azzal, aki még nem hallott róla: előfordulnak úgynevezett szerelemprojektek is! Ennek tanújelei a következő médiamondatok: „Az Arthur Newman világa vérbeli független filmes szerelemprojekt arról, hogyan talál egymásra két ismeretlen, akik látszólag nem is különbözhetnének jobban, ám valami mégis összeköti őket.” Továbbá: „A Planetary utólag megítélve klasszikus szerelemprojekt lehetett mind Ellis, mind Cassaday számára…”

Ám mint számos kifejezésnek, köztük a szerelemnek, a szerelemprojektnek is (parttalan) jelentésbővülés a sorsa: „irodalmi műsorban részt venni mindig szerelemprojekt”; „a hangulatos étkezde egy szerelemprojekt a tulajdonosok számára”; „számunkra a bizniszkurzus egy szerelemprojekt” (Az egy elhagyható).

Akinek még ez sem elég, a médiában találkozhat a következő (elképesztően nagy hírértékű) értesüléssel: „Az elmúlt időszakban igazi bébibumm volt a külföldi és a hazai hírességek háza táján: számos celeb ölelhette magához újszülött kisbabáját”; „Bébibumm: 17 sztárbaba érkezik őszig.” (A dőlt betűs összetételt értsd így: ’a születési hullámhegy idejét éljük’.)

E kifejezés mulatságos jelentésbővüléseként a világhálón arról értesülünk: a nyúltenyészetben „a február bébibumm”, s azt írja az újság: „a jó idő beköszöntével a tavaszi bébibumm is kezdetét vette az állatkertben”. Értsd: (eredményes szaporítás nyomán) a megjelölt időben nagymértékű szaporodást tapasztalnak. (Az angol boom egyik jelentése: ’nagyfokú gyarapodás, szaporodás’.)

Anyanyelvvédő projektünk újabb darabját olvasták. De inkább: örülünk, ha tehettünk néhány javaslatot arra, hogy a pongyolaság, a hanyag, felületes, igénytelen, gagyi nyelvhasználat ellenében hatalmas szinonimatárunk mely tartalmas szavaiból merítsünk. Na bumm… (’kit érdekel?, és akkor mi van?’) – mondhatja erre kerülendő, lapos szófordulattal az igényes nyelvhasználat iránt közönyös. De talán akadnak, akik meghallják a nyelvápolók szavát, s a szüntelen nyelvőrzés nyomán nagy bumm (értsd: erős hanghatás) éri ezt az ólomszürke közlésfolyamatot. Mert a választékos, szép magyar kifejezésmódnak sincs akadálya. Bámulatosan gazdag szókészlet van hozzá.

Arany Lajos