Ódzkodtam attól, hogy foglalkozzam ezzel az aljas elmebeteggel, meg azzal a beteges komcsi-libsi ökölrázással, amellyel egyértelműen a katolikus egyház lehetetlenné tételével próbálkoznak. De ám legyen, a belpesti bolond legutóbbi fellépése mégis felébresztette bennem a szunnyadó oroszlánt.

Eddig csak valódi senkinek gondoltam ezt az asszonyterrorizáló, mindenkit lehazugozó, elmeháborodott karrieristát, de a helyzet rosszabb, sokkal rosszabb. Ez egy mikroLenin, egy tomboló idióta, egy tőről metszett bolsevik. Volt pofája a szentmise alatt felhangosítva üvöltözni, a hívők áhitatát megzavarni, olyan vádakat ordítozni, amelyeket a világon semmi sem bizonyít, ellenben a használt hangnem kétségtelenül egy hisztérikus őrült képét rajzolta meg Pjotr Vengerszkijről. Putnokon futott ámokot az önjelölt messiás,  gyalázva a templomból távozókat.

De örülne Vlagyimir Iljics, ha hallaná ezt az idiótát!

Viszont megnyugtató, hogy van belőle még több is. Például azok, akik a gyermekvédelmi törvény szigorításáról tartott vitában azt követelték, hogy a gyónási titok se maradhasson titok, amelyik pap a szent gyónás alkalmával értesül valamilyen pedofil-gyanús ügyről és nem jelenti, vonuljon börtönbe.

Nem tudom, a semennyire sem  tisztelt hölgyek és urak ismerik-e a titok szó jelentését?

Aligha, hiszen még az egymás közti titkosnak szánt megbeszéléseket is felveszik (igaz, titokban) és ki is szivárogtatják. Hiszen számukra a titok csak addig titok, amíg érdekükben áll megtartani. Vagy zsarolásra használni, ahogy ezt Pjotr Vengerszkij is tette a feleségével, Varga Judittal.

Tudom, ezt nem könnyű megérteni annak, aki nem is akarja, de

a szent gyónás alkalmával nem csak az történik, hogy a bűnös bevallja vétkeit és ezért penitenciát (elégtételt) szab ki rá a gyóntató, de egyúttal a pap magára veszi a vétkes bűneit is.

Azaz szörnyű lelki terhet kénytelen cipelni, ha ilyen esetről szerez tudomást. Persze ez azokat, akiknek nem is volt soha lelkiismeretük, cseppet sem érdekli.

De van itt még valami. Miért csak a papoknak kellene megszegniük a titoktartási kötelezettségüket? Mi van az orvosokkal, akiket szintén terhel az orvosi titok megtartásának kötelezettsége? Vagy mi van az ügyvédekkel, akik sokszor gyilkosokat védenek? Nekik is „gyónnak” ügyfeleik, vagyis az ügyvéd a legtöbbször tudja, hogy ügyfele mondjuk gyilkolt, viszont erre nincs bizonyíték. Neki is fel kellene adnia ügyfelét?

Erre jön az ellenérv, hogy az orvos, az ügyvéd csak a munkáját végzi. Miért, a pap talán nem? Neki is szerepel a „munkaköri leírásában” a titoktartási kötelem, azzal a különbséggel, hogy az ő „munkaadója” kicsit nagyobb hatalom mint az orvosi vagy az ügyvédi kamara.

Aki tehát el akarná venni a paptól a gyónási titok szentségét, az olyan, mintha az orvosnak megtiltaná, hogy gyógyítson, az ügyvédnek pedig előírná, hogy csak ártatlanokat védhet.

Vagy olyan, mint a legvadabb bolsevikok. Hitetlenek, akik titkon irigylik másoktól, hogy van hitük és ezért őket is meg akarják fosztani ettől az adománytól.

Mint ahogy a putnoki templom előtt üvöltő dervis is meg akarja fosztani megvezethető, gyűlölettel teli csodálóit a normalitástól, a tisztességtől és lincselésre kész csürhévé formálni őket. Ez is egyfajta vallási fanatizmus, csak éppen a sátánista fajtából. Meg meri tenni, amit tesz, mert tudja, hogy akik ellen lázít, nem ütnek vissza. A keresztény ember megbocsájt és ugyanolyan elnéző mosollyal tekint az elmebetegekre, mint ahogy tették ezt a putnoki templomból távozók a teherautó platójáról pocskondiázó alakkal is.

Egy dologra azért kíváncsi lennék.

Ugyanez az alak merné-e gyalázni a mecsetből távozó muszlimokat?

Tartok tőle, hogy a nagyon bátor libsevik Pjotr Vengerszkíj ott nem sokáig üvöltözhetne, mert örök időkre befognák a száját.

Szerző: Ifj. Tóth György

Címlapkép: Magyar Péter és az áhitat / Talpra, Magyarok! – Tisztelet és Szabadság Párt Közössége Facebook