Wizerunek serwisu civilek.info, jak również wszelkie treści znajdujące się w serwisie civilek.info (w szczególności wszelkie artykuły, zdjęcia, filmy, grafiki i inne dzieła autorskie) podlegają ochronie prawnoautorskiej. Właścicielem praw autorskich jest Kövess mince 2022 Kft. (siedziba: 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. I. em. 1.; NIP: 29139497-2-41; dalej: Usługodawca).

Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozpowszechniania jakiejkolwiek części civilek.info w jakikolwiek sposób.

Bez uprzedniej pisemnej zgody i zgody Usługodawcy całość lub część zawartości serwisu civilek.info nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie. Zakaz ten rozciąga się również na tworzenie kopii lustrzanych civilek.info, tj. jeśli ma to na celu zapisanie zawartości civilek.info, a następnie ponowne udostępnienie jej publicznie. Niektóre części zawartości serwisu civilek.info mogą zostać zapisane lub wydrukowane na dysku twardym osoby odwiedzającej wyłącznie do użytku osobistego, ale nawet w takim przypadku odwiedzający nie jest uprawniony do dalszego wykorzystywania, rozpowszechniania, przechowywania w bazie danych, udostępniania pobierać ani komercjalizować zduplikowanej części treści.

Informacje publikowane na stronie Civilek.info można otrzymać wyłącznie w oryginalnej formie i z wyraźnym linkiem do Civilek.info (https://civilek.info/).

civilek.info jest domeną zarejestrowaną na rzecz Usługodawcy; jego wykorzystanie – z wyjątkiem odniesień – wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Wiadomości i zdjęcia wykorzystywane przez agencje prasowe i innych usługodawców w serwisie civilek.info są chronione prawem autorskim, z wyjątkiem przypadków użytku osobistego i niekomercyjnego, zabronione jest ich publikowanie, nadawanie lub przekazywanie na jakimkolwiek nośniku, w oryginale lub w formie transkrypcji lub do przechowywania ich w całości lub w części na komputerze.

Naruszenie praw autorskich może pociągać za sobą konsekwencje na gruncie prawa cywilnego (rozdział XIII ustawy LXXVI z 1999 r. o prawie autorskim) oraz karnego (rozdział XXXVII Kodeksu cywilnego).

Użytkownicy mają możliwość dodawania własnych treści i komentarzy do niektórych artykułów Usługodawcy, które stają się widoczne dla innych użytkowników. Użytkownik przenosi na Usługodawcę swoje prawa własności związane z treściami zamieszczanymi w komentarzach, obejmujące wszystkie elementy i części danej treści. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści budzących wątpliwości prawne i/lub moralne.