Ki gondolta volna, hogy az Észak-Olaszországi Padova egyetemén található Negyvenes Teremben (Hall of Forty) három híres magyart ábrázoló festmények is vannak? Ők Janus Pannonius történész és költő (1434 – 1472), Zsámboky János (Johannes Sambucus) humanista és orvos (1531-1584), valamint Báthory István erdélyi fejedelem (1533-1586).

Az egyetem éppen 800 éves lesz jövőre és ezt a termet felújítják. A Külügyminisztérium pedig ehhez a munkához járult hozzá 10 ezer euróval – olvastuk ezen az angol nyelvű honlapon.   Az egyetemet 1222 -ben alapították és magyar hallgatói is voltak, oktatói között pedig olyan jelentős személyiségek szerepeltek mint  Galileo Galilei . Talán érdekes megjegyezni, hogy az itt tanuló ífjúság kiváltsága volt a tanárok kiválasztása Ezért azután
volt olyan tanár akinek 3000 hallgatója is lett, másoknak pedig sokkal kevesebb.

Janus Pannonius is itt tanult a 15. században és nem csupán festményen örökítették meg, hanem 2017-ben szobrot is emeltek neki az egyetemhez tartozó Maldura-palota kertjében, a Magyar Pen Club jóvoltából. (Képünkön.) Alkotója Oláh Arré Éva szobrászművész.

Zsámboky János Nagyszombaton született és több egyetemen is tanult. Padovában 1555-ben fejezte be orvosi tanulmányait és kapta meg a Medical Licentiate címet.

Báthory Istváról pedig azt olvastuk a Jezsuita.hu honlapon, hogy Padova és Krakkó szellemi kapcsolatai igen szorosak voltak Báthory István uralkodása idején. A „padewczyk” fogalma nem csupán padovai embert, hanem padovai tanultságú férfit jelentett. A lengyelek ottani kollégiuma, a Contubernium Polonorum nem csupán tudományos, hanem diplomáciai központnak is számított akkoriban. Báthory környezetének diplomatái, mind a
lengyel, mind az erdélyi politika irányítói túlnyomórészt Padovában tanult fiatalokból kerültek ki.