Barsi Balázs facebook oldalán tette közzé a hírt az alább olvasható mondatokkal.

Kedves Testvérek!

Elöljáróim Sümegről Szécsénybe helyeztek a novíciusházba. Örömmel és lelkesedve megyek, mint ahogy 24 éven át örömmel és lelkesedéssel voltam Sümegen.

Amikor a mi Urunk Jézust tartóztatni akarták, ezt mondta: „Más városokban is hirdetnem kell Isten országát“ (Mk 1,38).

Kérlek Benneteket, testvérek, hogy ne költsetek a helyezésem mögé kitalált történeteket, netán összeesküvés-elméletet. Elöljáróim úgy döntöttek, hogy a szerzetesújoncok mellett jó, ha ott van csendes jelenlétével egy idősebb testvér, hiszen a többiek fiatalok.

A 25. sümegi év legyen láthatatlan, csendes jubileumi év, amelyet már Szécsényben töltök. Életem utolsó szakaszához érkeztem. Hagyjatok ebben az évben visszavonultságban engem. Szeretnék szünetet tartani a lelkigyakorlatokban is.

Pál atya és Árpád atya e-mail címén ne keressetek, mert azzal nekik adtok többletfeladatot.

Még Sümegen vagyok 2021. július 14-ig bezárólag.

Mindenkinek mindent megköszönve imádságaimban hordozlak Benneteket szeretettel: Balázs atya