A Waclaw Felczak Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi középfokú oktatási intézmények számára lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására.

A pályázat célja a 14-19 év közötti középiskolás diákok megismertetése a lengyel kultúrával, a lengyel–magyar barátság eszméjével, a két ország közötti történelmi kapcsolatokkal, továbbá a Lengyelországról szóló ismereteik bővítése a diákok saját személyes élményein keresztül. Pályázatot nyújthat be valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező középfokú oktatási intézmény vagy azok alapítványai. Egy oktatási intézmény vagy annak alapítványa egyidejűleg legfeljebb egy csoport utazására igényelhet támogatást a meghatározott költséghatáron belül.

A pályázati kiírás keretében a magyarországi oktatási intézmények diákjainak és kísérőiknek Lengyelországba történő utazása támogatható. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a kirándulások, amelyek a magyar–lengyel történelmi kapcsolatokhoz fűződő helyszínekre, magyar és/vagy lengyel nevezetességek megtekintésére irányulnak. Egy osztálykirándulás időtartama legalább 2 nap (egy éjszaka), de legfeljebb 7 nap (hat éjszaka) lehet. Az egy kiránduláson résztvevő diákok minimális létszáma 10 fő (kísérők nélkül). A kísérők létszáma nem haladhatja meg a résztvevő diákok létszámának 20%-át, kivéve sajátos nevelési igényű tanulók esetében.

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában. Az egy pályázó által igényelhető támogatás mértéke legfeljebb: 2.000.000 Ft. A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges.

Pályázni kizárólag az alábbi költségekre lehet:

utazási költség;
étkezési költség;
szállásköltség;
a résztvevők utasbiztosítása;
kísérő személyek/tanárok napidíja (maximum a teljes igényelhető keretösszeg 10%-a);
kulturális programmal összefüggő kiadás (pl.: múzeumi belépőjegy).

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. augusztus 16. 12:00. A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.

A pályázatról részletesebb információt a WFA honlapján olvashatnak, ahol megtalálható a kitöltendő Jelentkezési lap is.