Európa a hanyatlás korszakába lépett, s ha nem védjük meg családjaink integritását, nem marad semmi, ami megakadályozná az állam bukását – hangzott el a IV. Budapesti Demográfiai Csúcs csütörtök délutáni szekciójában. A Mandiner írásából idézünk amely a fenti címmel jelent meg.

Alapvető ideológiai harc folyik Európában azok között, akik úgy gondolják, az egyén a társadalom alapsejtje és azok között, akik velük szemben a családot tekintik annak” – mondta a Budapesti Demográfiai Csúcs első napjának délutánján Marion Maréchal (képünkön). A francia Társadalmi- Gazdasági- és Politikatudományok Intézetének főigazgatója előadásában rámutatott; a politika nyugaton azért nem foglalkozik a családdal, mert minden erejével a privát szférába száműzi azt.

Ezzel a megközelítéssel ellentétben Magyarországon viszont a családot tekintik a legfontosabb alapegységnek, így pedig a család kollektív politikai alannyá válik a társadalomban és  a politikai gondolkodás homlokterébe kerül – értékelte a tágabb értelemben régiónkra is jellemző helyzetet.

A francia közéletben is megmerítkező Maréchal közgazdasági megfontolásokat is hallgatósága figyelmébe ajánlott. Ennek keretében a család szolgáltató voltát elemezte, valamint arra mutatott rá, hogy a házasság stabilitási tényező, ami megteremti ennek a funkciónak a lehetőségét. A család ezen felül átalakítja a személyt egyszerű fogyasztóból termelővé, valós cselekvővé. Mint mondta, az állam egyedül nem képes ennek a folyamatnak az oktatási oldalát ellátni. „Családban tudjuk a leginkább megtanulni az együttélést, a generációk közötti kapcsolatot és segítségnyújtást, a szolidaritást.

Utópikus azt gondolni, hogy válsághelyzetek idején a pszichés és érzelmi támaszt az állam képes biztosítani: a maximális mértékű támogatást a család adja. Éppen ezért a családok támogatása teljes egészében megtérülő befektetés a társadalom számára” – mutatott rá Marion Maréchal. Figyelmeztetett: e nélkülözhetetlen befektetés megvalósításához azonban paradigmaváltásra van szükség.

Budapesti előadásában a francia gondolkodó úgy fogalmazott; Európa jelenleg a hanyatlás stádiumában van, a népességcsökkenés gyorsasága egyedülálló. Bár hozzátette, hogy hazájában, Franciaországban nem katasztrofális a helyzet, a későbbiekben ezt a képet árnyalta.  A viszonylag stabil demográfiai helyzetet az ország több tényező egyidejű hatása miatt érte el. Egyrészt, egészen a közelmúltig bezárólag kifejezetten bőkezű családtámogatási rendszert működtetett, másrészt komolyan vette az ENSZ ajánlását, ami a helyettesítő születési szám elérését javasolta a tagállamok számára.

Harmadszor pedig a részben illegális, részben legalizált migrációs folyamatok is kisegítették a francia társadalmat a születések számának tekintetében. Utóbbi jelenség azonban komoly veszélyeket hordoz.

Marion Maréchal arra figyelmeztetett, a jelenlegi trendek alapján 2060-ban a franciák már létszámbeli kisebbségben lesznek Franciaországban, s ha így megy tovább, az ország 50-60 éven belül iszlamista köztársaság lesz.

A beszámoló további részleteit itt olvashatja el